Description

A technican who installs, programs, aintains and repairs security installations. According to the Private Security Organizations and Investigation Offices Art (WBPR), a recognized alarm installation company must have well-trained, expert and reliable personnel. The fitters must have the certificate of Safety Mechanics (MBV) 

 

Functieomschrijving 

Een monteur die beveiligingsinstallaties monteert, programmeert, onderhoudt en repareert. Volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wbpr) dient een erkens alarminstallatiebedrijf te beschikken over goed opgeleid, deskundig en betrouwbaar personeel. De monteurs moeten het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) hebben. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoudt van alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma. 

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close