Description

 

De digitaal forensisch onderzoeker staat voor de opgave om complexe informatiesystemen te analyseren om zo tot objectieve waarheidsvinding te komen. Hiervoor moet de digitaal forensisch onderzoeker kunnen reflecteren en beschikken over een helikopterview en moet hij een brede kennis hebben van en inzicht hebben in ICT-systemen. Het werkgebied van de digitaal forensich onderzoeker is vaak afgebakend tot kleine(re) netwerken. Wel kan hij, onder supervisie van een Security Officer, ingezet worden bij grootschalige projecten. De focus voor deze functionaris zal dan vooral gericht zijn op onderdelen van het grote onderzoek. Complicerende factoren hierbij kunnen zijn: de hoeveelheid sporen, zowel verborgen als dwaalsporen de juridische kaders waarbinnen de werkzaamheden verricht dienen te worden de aangebrachte beveiligingen binnen informatiesystemen.

 

Voor het gehele profiel, klik hier.

Matching Educational Offerings for Digitaal Forensisch Onderzoeker (MBO)

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close