Description

Samenvatting

Geeft invulling aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen van de organisatie.

 

Missie

Doet voorstellen voor en implementeert technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT. Adviseert en ondersteunt om ICT veilig te laten werken. Neemt directe actie om systemen en netwerken of delen daarvan te beveiligen. Wordt door vakgenoten be-schouwd als de deskundige op het gebied van ICT-beveiliging.

 

Eindverantwoordelijk:

 • Gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging

Realiseert

 • Verbetervoorstellen voor bevei-liging van ICT
 • Integratievoorstellen voor nieu-we technologie
 • Technische ICT-beveiligings-oplossingen, -maatregelen en -updates
 • Selectie en implementatie van beveiligingshulpmiddelen
 • ICT-beveiligingsassessments, -tests, -reviews en -audits
 • Monitoring en borging van de technische beveiligingsmaatre-gelen voor de ICT
 • Testen van het ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan

Draagt bij:

 •  Risicomanagementbeleid
 •  ICT-beveiligings-richtlijnen en implementatie daarvan
 •  Risicoanalyses voor ICT
 •  Forensisch onderzoek
 •  ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan
 •  Kennisuitwisseling over ICT-beveiliging

 

Kerntaken:

 • Volgt diepgaand technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging
 • Neemt kennis van actuele dreigingen en dreigingstrends en bepaalt de mogelijke impact hiervan op de organisatie
 • Voorziet in een gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging
 • Stelt verbetervoorstellen op voor het beveiligen van de ICT
 • Stelt voorstellen op voor integratie van nieuwe informatietechnologie
 • Ontwerpt technische ICT-beveiligingsoplossingen
 • Presenteert ICT-beveiligingsoplossingen aan collega’s en leidinggevenden
 • Realiseert technische beveiligingsmaatregelen en beveiligingsupdates in sys-temen en netwerken
 • Selecteert en implementeert beveiligingshulpmiddelen
 • Realiseert en monitort ICT-beveiligingsassessments, -tests, -reviews en -audits
 • Draagt bij aan forensisch onderzoek
 • Monitort en borgt de technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT en evalueert ICT-beveiligingsrisico’s
 • Test het ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan
 • Begeleidt minder ervaren collega’s in de ICT-beveiliging
 • Presenteert verbetervoorstellen aan het lijnmanagement met betrekking tot ICT-beveiliging en -risico’s

 

Voor het volledige profiel klik hier.

Matching Jobs & Internships for ICT-beveiligingsspecialist 3 (WO)

Matching Educational Offerings for ICT-beveiligingsspecialist 3 (WO)

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close