Description

Samenvatting

Geeft invulling aan de ICT-beveiligingsrichtlijnen van de organisatie.

 

Missie

Doet voorstellen voor en implementeert technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT. Adviseert en ondersteunt om ICT veilig te laten werken. Neemt directe ac-tie om systemen en netwerken of delen daarvan te beveiligen.

 

Eindverantwoordelijk:

 • Gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging

Realiseert:

 • Verbetervoorstellen voor be-veiliging van ICT
 • Technische ICT-beveiligings-oplossingen, -maatregelen en -updates
 • Selectie en implementatie van beveiligingshulpmiddelen
 • ICT-beveiligingsassessments, -tests en -reviews
 • Monitoring en borging van de technische beveiligingsmaat-regelen voor de ICT

Draagt bij:

 • ICT-beveiligings-richtlijnen en imple-mentatie daarvan
 • Risicoanalyses voor ICT
 • Forensisch onderzoek
 • ICT-incident/response- en/of -continuïteitsplan
 • Kennisuitwisseling over ICT-beveiliging

Kerntaken:

 • Volgt technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT-beveiliging
 • Neemt kennis van actuele dreigingen en dreigingstrends en bepaalt de mogelijke impact hiervan op de organisatie
 • Voorziet in een gedocumenteerde kennisverzameling voor ICT-beveiliging
 • Stelt verbetervoorstellen op voor het beveiligen van de ICT
 • Ontwerpt technische ICT-beveiligingsoplossingen
 • Presenteert ICT-beveiligingsoplossingen aan collega’s en leidinggevenden
 • Realiseert technische beveiligingsmaatregelen en beveiligingsupdates in sys-temen en tewerken
 • Selecteert en implementeert beveiligingshulpmiddelen
 • Realiseert en monitort ICT-beveiligingsassessments, -tests en -reviews
 • Draagt bij aan forensisch onderzoek
 • Monitort en borgt de technische beveiligingsmaatregelen voor de ICT en evalu-eert ICT-beveiligingsrisico’s
 • Test onderdelen van het ICT- incident/response- en/of -continuïteitsplan
 • Presenteert verbetervoorstellen aan het lijnmanagement met betrekking tot ICT-beveiliging en -risico’s

 

 Bekijk het volledige profiel hier.

Matching Jobs & Internships for ICT-beveiligingsspecialist 2 (HBO)

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close