Description

De Integraal Veiligheidskundige (IVK) moet kunnen omgaan met verschillende perspectieven op een veiligheidsprobleem, en in staat zijn samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Onderstaande kernopgaven vormen hiervoor een richtsnoer.

 

 

Een professionele IVK:

• stelt zich proactief op, dat wil zeggen: denkt in een vroeg stadium mee over de wijze waarop veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorkomen of beperkt. Zo wordt beleid niet langer uitsluitend gebaseerd op ervaringen uit het verleden, maar mede op een vooruitziende blik – hierin komt de dimensie van tijd tot uitdrukking;

 

• benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven (juridisch, economisch, bedrijfskundig, financieel, sociaal, fysiek, objectief, subjectief, enz.) en beschouwt deze facetten in hun onderlinge samenhang – hierin komt de dimensie van multidisciplinariteit tot uitdrukking;

 

• maakt gebruik van verschillende modellen en instrumenten bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblemen, onder meer gebaseerd op de algemene principes van kwaliteit- en verandermanagement, en houdt hierbij rekening met de schaal waarop de problemen zich voordoen – hierin komt de dimensie van ruimte tot uitdrukking;

 

• mobiliseert alle partijen die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk (elk met hun eigen taken, bevoegdheden, visies en perspectieven) en zet hen aan tot participatie en actie – hierin komt de dimensie van sociale netwerken tot uitdrukking.

Uit de omschrijving van de IVK in de vorige paragraaf kunnen we afleiden dat deze moet kunnen omgaan met verschillende perspectieven op een veiligheidsprobleem, en in staat moet zijn samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Onderstaande kernopgaven vormen hiervoor een richtsnoer.

Een professionele IVK:

• stelt zich proactief op, dat wil zeggen: denkt in een vroeg stadium mee over de wijze waarop veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden voorkomen of beperkt. Zo wordt beleid niet langer uitsluitend gebaseerd op ervaringen uit het verleden, maar mede op een vooruitziende blik – hierin komt de dimensie van tijd tot uitdrukking;

 

• benadert veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven (juridisch, economisch, bedrijfskundig, financieel, sociaal, fysiek, objectief, subjectief, enz.) en beschouwt deze facetten in hun onderlinge samenhang – hierin komt de dimensie van multidisciplinariteit tot uitdrukking;

 

• maakt gebruik van verschillende modellen en instrumenten bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblemen, onder meer gebaseerd op de algemene principes van kwaliteit- en verandermanagement, en houdt hierbij rekening met de schaal waarop de problemen zich voordoen – hierin komt de dimensie van ruimte tot uitdrukking;

 

• mobiliseert alle partijen die betrokken zijn bij een veiligheidsvraagstuk (elk met hun eigen taken, bevoegdheden, visies en perspectieven) en zet hen aan tot participatie en actie – hierin komt de dimensie van sociale netwerken tot uitdrukking.

 

 

Voor het volledige profiel, klik hier.

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close