Keywords:
Automotive
Edu type:
Formal education
Location:
Arnhem
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

Bij de hbo-opleiding Automotive in Arnhem ben je bezig met alles wat komt kijken bij het ontwerpen, testen, managen, onderhouden en produceren van een wegvoertuig. Om je doel te behalen en je carrière te starten als Automotive Engineer is werken aan je kennis, vaardigheden en houding vereist. Tijdens je 4 jarige studie bij HAN Automotive zul jij je sterk ontwikkelen. Welke keuzes je moet maken? Jij bepaalt de koers! Docenten bij Automotive gaan je daarbij helpen.

 

Bij HAN Automotive kun je je eigen interesse(s) koppelen aan 5 expertisegebieden (vergelijkbaar met studierichtingen, uitstroomprofielen) en bijpassende minoren. Waaruit kun je allemaal kiezen?

 

Je kiest voor een expertise die het beste bij je persoonlijkheid past. Studenten die vooral de technische kant (engineering) leuk vinden zijn zeer autotechnisch gedreven. Studenten liever voor de verkoopkant in de automotive wereld gaan, kunnen specialismen kiezen die vooral commercieel en service gericht zijn.

Let op dat er 2 routes bij zijn met het ondersteunende expertisegebied Autotronica & Control. Deze routes zijn Vehicle Technology en Powertrain. Wanneer je één van deze 2 routes kiest, maak je daarmee direct je definitieve keuze voor je specialisatie.

 

1. Structural Design

Structural Design gaat over kennis en vaardigheden dat nodig is om een constructie te maken met voldoende sterkte en stabiliteit, binnen de beperkingen van gewicht en ruimte (packaging) en onder stationaire en dynamische condities. Zaken die hier spelen zijn:

 • Materiaalkeuze
 • Belastingen en gebruik
 • Verbindingstechniek
 

2. Vehicle Technology

Vehicle Technology is het geheel aan mogelijkheden om het gedrag van een voertuig te beïnvloeden, al dan niet in relatie tot de omgeving en de bestuurder èn onder invloed van externe condities. De klassieke Voertuigtechniek (onderstel, banden, ophanging, besturing, et cetera) behoort tot dit expertisegebied, maar ook de Aerodynamica valt eronder.

Daarnaast verbindt Vehicle Technology een aantal (ondersteunende) expertisegebieden zoals Control en Autotronica.

 

3. Business Management

Business Management is nodig is om een business (onderneming) te runnen. Het gaat daarbij om de operationele en strategische bedrijfsprocessen, zoals:

 • Inkoop
 • Marketing
 • Financieel management

Daarnaast behoren Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Ondernemen en Organisatieleer tot dit expertisegebied.

 

4. Manufacturing

Manufacturing is het geheel aan kennis een vaardigheden dat nodig is om een productielijn te ontwerpen en te realiseren, met optimale productiekwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en lage productiekosten.

Een belangrijk aandachtsgebied binnen Manufacturing is Lean manufacturing, gericht op het verkleinen van verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren aan de productieprestatie.

 

5. Powertrain

Powertrain gaat over kennis en vaardigheden dat nodig is om vermogen te creëren en over te dragen aan de weg. Daarbij gaat het zowel om de klassieke aandrijving met een verbrandingsmotor, als om elektrische en hybride aandrijving.

Binnen dit expertisegebied hou je je bezig met:

 • De motor (verbrandingsmotor, elektromotor)
 • De transmissie
 • De aandrijfassen
 • Het differentieel
 • De aangedreven wielen

Ook alle energiebuffers in het voertuig zoals accu’s, supercapacitor en vliegwielen behoren tot dit gebied. De expertisegebieden Control en Autotronica zijn ondersteunend aan Powertrain.

 

Ondersteunende expertisegebieden 

De volgende ondersteunende expertisegebieden wordt tijdens je gehele opleiding Automotive als ondersteuning aan je meegegeven:

 • Technical Support (ondersteunend expertisegebied)

Technical Support omvat het geheel aan inhoudelijke kennis- en vaardigheidscomponenten dat noodzakelijk is als kennisbasis en gereedschap voor technische automotive vakken, maar die niet specifiek automotive zijn. Typische vakken zijn bijvoorbeeld: Wiskunde (vooral calculus), Mechanica, Dynamica, Thermodynamica en Systeemdynamica.

 • Professional Skills (ondersteunend expertisegebied)

Professional Skills omvat het geheel aan kennis en vaardigheden dat een professional nodig heeft om te kunnen opereren en doelen te bereiken. Dit in aanvulling op de technisch-inhoudelijke kennis en vaardigheden. Een Automotive Engineer moet zich doelgericht en effectief kunnen uitdrukken in woord en geschrift en moet in staat zijn zich blijvend te ontwikkelen als professional.

 • Autotronica en Control (ondersteunend expertisegebied)

Autotronica is het geheel aan kennis en vaardigheden dat nodig is om principes uit de Elektronica te gebruiken in automotive toepassingen. Autotronica is feitelijk toegepaste Elektronica voor automotive doeleinden.

Control is het geheel van kennis en vaardigheden dat nodig is voor het optimaal sturen en beheersen van automotive systemen, in relatie tot de bestuurder (geavanceerde bestuurdersupport) en de omgeving (weg, infrastructuur, andere weggebruikers). Daarbij maak je een onderscheid tussen de aansturing van de aandrijving en van het onderstel. Het doel is enerzijds te komen tot minder emissies, lager brandstofverbruik en betere driveability. Anderzijds is  het doel het vermijden van ongevallen en het beperken van congestie.