Keywords:
ICT, Projects, Management, Governance, Communications
Edu type:
Course or training
Location:
Den Haag of omgeving Utrecht
Edu level:
Master (EQF 7)
Start date:
unknown
Study load:
840 hrs
Duration:
6 Months
More information

Description:

Besturen onder druk van deze tijd
Wat je als bestuurder moet weten

 

Bestuurders worden steeds vaker persoonlijk aangesproken als grote ICT-programma's en informatievoorziening (IV) niet succesvol zijn. Hoe gaat u om met deze druk? Zorgen de technologische ontwikkelingen alleen voor bedreigingen of ook kansen? Hoe bent u een goede opdrachtgever?
Wij bieden u de gelegenheid om in een open sfeer te overleggen met collega-bestuurders. U leert van elkaar door het uitwisselen van zowel succesverhalen als missers uit de praktijk. Samen met experts en begeleiders reflecteert u op verschillende cases en uw eigen ervaring, zodat u geïnspireerd, geïnformeerd en uitgedaagd wordt.
Dit alles in een zestal avondsessies in kleine kring met een heerlijk diner.

 

Waarom deze opleiding?

Voor bestuurders wordt het steeds belangrijker om meer te weten van en invloed uit te kunnen oefenen op grote ICT-programma’s en informatievoorziening. U krijgt inzicht in de volgende aspecten:

 • Goed opdrachtgeverschap
 • Reputatiemanagement
 • Leveranciersmanagement
 • Technologische ontwikkelingen
 • Leiderschap
 • Ketens

De druk van deze tijd maakt veel van de uitdagingen alleen maar prangender. Tijdens dit programma wisselt u ervaringen met collega-bestuurders en krijgt u handreikingen van experts om uw rol en invloed te verstevigen.

 

Voor wie?

De doelgroep zijn bestuurders uit het (semi) publieke domein, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en rijk.

 

Inhoud programma

Het programma bestaat uit zes avonden die elk een ander thema uit uw praktijk centraal stellen.

 1. Hoe om te gaan met de opdrachtgeversrol. Hoe moeten we de kritiek en berichtgeving rondom falende IT-projecten duiden? Wat zijn de elementen van goed opdrachtgeverschap en van een goede opdrachtnemers?
 2. Technologische ontwikkelingen voeren de druk op bestuurders ook op. Grotere transparantie, snellere communicatie door sociale media en de impact daarvan op reputatiemanagement. Wat is er veranderd? Hoe ga je hier als bestuurder goed mee om? Wat zijn de handvatten voor crisiscommunicatie in deze tijd?
 3. Leiderschap in de netwerksamenleving. Een heldere rolinvulling en het bij rolinvulling horende gedrag is van belang voor het functioneren en inspireren van de IV-keten. Bestuurders staan steeds meer onder druk. Durft u nog te leiden? 
 4. Ketens, netwerken, touwtrekken en rizomen; over samenwerking en innovatie. De overheid als onderdeel van steeds nieuwe gehelen, wat betekent dat voor het bestuur? Is de keten zo sterk als de zwakste schakel of is het geheel sterker dan de delen? Hoe ziet de governance van de keten(s) waar u deel van uitmaakt er uit?
 5. Leveranciersmanagement. We nemen een kijkje in de belevingswereld van de leverancier. Wat moet u weten van de markt om effectief met aanbestedingen en leveranciers om te gaan?
 6. Naar welke toekomst leiden alle nieuwe ontwikkelingen? Wat is de impact daarvan op samenleving, overheid, uw domein en uw rol? Scenario's en trends, hoe u geïnformeerd door de toekomst, besluiten kunt nemen in het heden.

Vanuit de kennis en ervaring van hun vakgebied, de publieke sector en hun vermogen om groepen cursisten te prikkelen, inspireren en informeren, gidsen de inleiders, docenten en experts van de PBLQ-Academie u langs de kansen en valkuilen van grote ICT-projecten en informatievoorziening en begeleiden u in het vinden van antwoorden in uw situatie.