Keywords:
Safety
Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

ICT-beheerder

Als ICT-beheerder ben je onmisbaar binnen de organisatie. Als het systeem uitvalt of hapert, ben jij degene die de mogelijke oorzaken en oplossingen aandraagt. Je beheerst alle aspecten van dit belangrijke vak.

 

Meer over de opleiding

In de beroepsopleiding ICT-beheerder werk je veel aan projecten. Hierin komen de verschillende aspecten van het vak aan de orde. De theorie is ondersteunend. Later in de opleiding voer je projecten zo veel mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven uit.

Deze opleiding geeft je brede kennis van wireless verbindingen, open en closed source, hardware, randapparatuur en de werking daarvan. Een belangrijk onderdeel is een stage bij een erkend bedrijf. In de lessen gebruiken we online lesmateriaal van grote ICT-bedrijven. Bovendien kun je wereldwijd erkende certificeringen halen.

In het eerste leerjaar ben je volledig op school. In het tweede leerjaar ga je in het tweede blok stage lopen.
In totaal volg je in het tweede leerjaar twintig weken beroepspraktijkvorming, vier dagen per week (blok 1&2). In het derde en vierde blok ben je weer volledig op school om je schooljaar af te ronden.
In het derde leerjaar loop je het laatste blok stage (beroepspraktijkvorming). In totaal twintig weken, drie dagen per week.

Tijdens deze opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

 

Wat kan ik hiermee worden?

Na deze opleiding kun je aan de slag als ICT-beheerder. Je werkt bijvoorbeeld bij een ICT-dienstverlener, een bedrijf in de mediabranche of op de ICT- of media-afdeling van een ander bedrijf.

Als ICT-beheerder luister je goed naar de wensen van de klant. Je probeert die om te zetten naar een informatiesysteem. Je maakt een ontwerp en stelt een plan van aanpak op. Ook maak je een testomgeving. Verder ben je betrokken bij het maken en uitvoeren van een uitvoeringsplan. Je maakt systemen gebruiksvriendelijk en probeert de medewerkers ervan te overtuigen het systeem te gebruiken.

Je voorkomt storingen. En als ze toch voorkomen, los je ze zo snel mogelijk op. Ook handel je incidentmeldingen af. Verder ben je betrokken bij het maken van afspraken met klanten en gebruikers. Ten slotte is de ICT-beheerder verantwoordelijk voor het opzetten van een servicedesk en het leidinggeven aan de medewerkers daarvan. Daarvoor stel je ook een gebruikersinstructie op.

 

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg

je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één
of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

 

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma

 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma

 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma

 • jebentovernaar4havoof4vwo

 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Doorstroomregeling vmbo mbo*:
  - bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen;
  - bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen
  *Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl)
  **Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen.

   

  Opleidingskosten

  Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen. Kosten voltijds-mbo (bol)

  Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.155,- in 2017/2018). Je krijgt hierover automatisch bericht.

  Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving. Wel lesgeld betalen
  Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:
  • Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en

  • Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

  Geen lesgeld betalen
  Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl- opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:

• in 1 keer of
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e- mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet: je meldt je uiterlijk 1 april aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

De verplichte intake-activiteiten van ICT en Online zijn

 • een gesprek om samen te onderzoeken of de opleiding goed past

 • proef studeren om in de praktijk te ervaren hoe de lessen van de opleiding zijn

 • een inhoudelijke opdracht om te kijken of de inhoud van het beroep bij je past

 •  

 • Deze intake-activiteiten zijn alle drie verplicht. Wanneer de school na één of twee van de drie intake-activiteiten weet dat de opleiding bij je past vertelt de school je dat en hoef je niet meer aan de andere intake-activiteiten mee te doen.

  De opleidingen van IT en Online worden gegeven op meerdere locaties. Er kan verschil zijn in het precieze tijdstip waarop de locaties de intake-activiteiten uitvoeren. De locatie waar je wilt gaan studeren nodigt je uit voor de intake-activiteiten op die locatie. Er zijn in ieder geval intake-activiteiten in de maanden januari, februari, maart en april.

 •  

  Leerwerk- en stagebedrijven

  Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

   

 • Vervolgopleidingen

  Na deze opleiding kun je werken binnen het bedrijfsleven en doorgroeien naar een leidinggevende functie als applicatiebeheerder of hoofd ICT. Je kunt ook een hbo-studie volgen, zoals Informatica, Technische Informatica en Bestuurlijke Informatica.

   

 • Ik zoek net even iets anders

  Zoek jij een andere opleiding in de wereld van It & Online? Kijk dan ook eens naar de niveau 4 opleidingen Netwerk- en Mediabeheerder of Applicatie- en Mediaontwikkelaar.