Keywords:
Safety
Edu type:
Formal education
Location:
Groningen
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Op veel plaatsen is beveiliging of toezicht nodig, bijvoorbeeld bij winkels en bedrijven. Als coördinator beveiliging stuur je de beveiligers op de werkvloer aan. Verder ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de beveiliging.

 

De opleiding Coördinator Beveiliging valt onder de Uniformberoepen, een verzamelnaam voor de opleidingen Beveiliger, Coördinator Beveiliging en Handhaver Toezicht en Veiligheid.


Iets voor jou?
- Je vindt werken op onregelmatige tijden geen probleem
- Respect voor anderen vind je de normaalste zaak van de wereld
- Je kunt goed samenwerken
- Een uniform draag je graag
- Je vindt plannen en organiseren leuk
- Je communicatieve vaardigheden zijn goed

 

Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding Coördinator beveiliging iets voor jou!

Kijk op Instagram om te zien wat we doen op de opleiding.


De opleiding
De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

Je leert:
- beveiligingsactiviteiten coördineren
- mensen aansturen
- roosters maken
- contacten onderhouden met opdrachtgevers

 

Module Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Je krijgt tijdens de opleiding extra mogelijkheden die goed aansluiten bij je toekomstige beroep. Zo kun je de module BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) volgen. Hiermee haal je de bevoegdheid om te sanctioneren. Je bent dan breed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

 

Oefenen in de praktijk
Er zijn regelmatig mensen en instanties uit de wereld van justitie en veiligheid te gast op school. Zo maak je bijvoorbeeld kennis met de verschillende politiediensten en de bewakingsdienst van een gevangenis. Je doet ook mee aan oefeningen van de politie en MEE. Ook werk je mee aan grote landelijke evenementen zoals het festival Oerol.

 

Examens
Je doet niet alleen examen op het Alfa-college, je legt ook een landelijk theorie­ en praktijkexamen af. Voor beide examens moet je slagen om je diploma en wettelijke bevoegdheid te krijgen.

 

Vakken
Je krijgt onder meer:
- theorie: werken binnen wettelijke kaders, communicatie, rapporten schrijven, objectbeveiliging, plannen, organiseren en leiding geven
- sport: zelfverdediging, conditie en aanhoudingstechnieken
- loopbaan en burgerschap

 

Algemene vakken
Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

 

Keuzedelen
Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.


Stage
In het eerste jaar loop je evenementenstages. Dit betekent dat je in de avonduren, in het weekend en/of in de vakanties naar evenementen gaat om praktijkervaring op te doen. Tijdens je opleiding organiseer je als coördinator beveiliging evenementen en draai je diensten mee.

 

In het tweede leerjaar loop je stage bij een erkend bedrijf, bijvoorbeeld op een school of een particulier beveiligingsbedrijf. Je werkt dan samen met een ervaren beveiligingsmedewerker en komt met de verschillende onderdelen van het werk in aanraking.

 

Na de opleiding kun je gaan werken bij een beveiligingsbedrijf.


Vooropleiding
Je hebt je diploma beveiliger niveau 2 nodig. Daarnaast ben je van onbesproken gedrag.

 

Kennismakingsgesprek
Je krijgt een kennismakingsgesprek. We bespreken bijvoorbeeld je motivatie en het beeld dat je hebt van het beroep en de opleiding. Ook krijg je een sporttest. Zo zorgen we samen dat je kiest voor de juiste opleiding.

 

Vragen
Voor meer informatie over de intakeprocedure of over je aanmelding neem je contact op met de intakecoördinator via ub.gron@alfa-college.nl.


Na je opleiding
Verder leren
Je hebt veel mogelijkheden om door te leren. Een voorbeeld van een goed aansluitende opleiding op niveau 4 is Facilitair leidinggevende.

 

Aan het werk
Als coördinator beveiliging stuur je de beveiligers op de werkvloer aan. Verder ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de beveiligingsactiviteiten.


Studiekosten
Voor je opleiding betaal je:

- les- of cursusgeld

- kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
- kosten voor extra activiteiten
- uniform a ongeveer 400 euro. Dit is exclusief schoenen. Je kunt je schoenen aanschaffen via het Alfa-college, maar ook privé. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

 

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld kijk je op de website van DUO.