Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
25/09/2018
Study load:
28 hrs
Duration:
3 Weeks
More information

Description:

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie!

Discriminatie van individuele personen of groepen is een veelvoorkomend probleem. Het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van personen op basis van persoonlijke kenmerken kan ertoe leiden dat deze personen zich voelen aangetast in hun menselijke waardigheid. Daarnaast verstoort discriminatie de saamhorigheid in een gemeenschap en werkt het polarisatie in de hand. Het heeft dus niet alleen schadelijke gevolgen voor individuen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Tijdens deze cursus leert u:

  • Wat de gevolgen zijn van discriminatie
  • Hoe u discriminatie waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt
  • Wat de wet- en regelgeving voorschrijft op het terrein van discriminatie
  • Hoe u beleid opstelt om discriminatie tegen te gaan
  • Op welke manier u discriminatie herkent en signaleert
  • Hoe u onderzoek verricht naar incidenten