Keywords:
Professionals, Privacy, GDPR
Edu type:
Course or training
Location:
The Hague
Edu level:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
unknown
Study load:
8 hrs
Duration:
1 Day
More information

Description:

Algemeen

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) moet advies uitbrengen aan diverse afdelingen binnen een organisatie als het gaat om de implementatie van de Avg. Binnen de HR praktijk worden veelal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, organisaties moeten kunnen aantonen dat ze zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de medewerker. In deze module wordt de Avg behandeld vanuit HR optiek. Wat is de invloed van de Avg op de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers? Hoe zit het met de bewaartermijnen van personeelsdossiers en met de verzoeken van medewerkers? En waar moet op gelet worden bij sollicitatiegesprekken? Vanuit een praktische invalshoek worden diverse HR casussen besproken met de deelnemers.