Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
06/06/2019
Study load:
32 hrs
Duration:
4 Days
More information

Description:

Organiseer de opvang en hulpverlening aan jeugdigen in uw gemeente

Sinds 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp, inclusief het gedwongen kader. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 

Tijdens deze cursus leert u:

  • Wat de Jeugdwet voorschrijft over hulp aan jeugdigen
  • Hoe de jeugdbeschermingsketen en de jeugdstrafrechtketen eruit zien
  • Op welke manier de certificering van instellingen plaatsvindt die de jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren
  • Hoe u de jeugdbescherming en jeugdreclassering organiseert in uw gemeente of regio
  • Wat de kerntaken zijn van de Raad voor de Kinderbescherming op het terrein van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close