Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
20 hrs
Duration:
2 days
More information

Description:

Klachten op de werkvloer nemen toe: ben jij in jouw rol als vertrouwenspersoon voldoende hierin toegerust?

De werkvloer is een samenleving in het klein waar veel misgaat. Door de (media) aandacht rondom #metoo is de rol van de vertrouwenspersoon actueler dan ooit. Meldingen van discriminatie, verbaal geweld, pesterijen of seksuele intimidatie komen steeds vaker voor op de werkvloer en verminderen het werkplezier. Daarnaast komen er meer meldingen van hoge werkdruk wat leidt tot stress of zelfs burn-outs met soms verstrekkende gevolgen zoals ziekteverzuim of juridische problemen. Dit leidt tot verstrekkende gevolgen zoals ziekteverzuim of juridische problemen. Als vertrouwenspersoon aan jou te taak om hier zorgvuldig mee om te gaan, advies te geven en ondersteuning bieden. Is de sociale veiligheid binnen jouw organisatie voldoende gewaarborgd?

 

Als vertrouwenspersoon ben je eerste aanspreekpunt bij meldingen en verzorg je de eerste opvang. Om op een goede manier met klachten om te kunnen gaan zijn verschillende uiteenlopende vaardigheden nodig. Deze cursus biedt jou alle handvatten voor het eigen maken van deze vaardigheden en geeft verdieping in jouw rol als vertrouwenspersoon.

 

Jouw praktijk staat centraal: leer van en met elkaar

Tijdens deze praktijkgerichte cursus is er voldoende ruimte om eigen casussen in te brengen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal. Op deze manier kun je er alles uithalen om direct aan de slag te kunnen gaan binnen je eigen organisatie.

 

Programma

De werkwijze is praktisch van karakter. Er wordt veel geoefend met casuïstiek, eventueel aangedragen door de deelnemers. Tevens wordt achtergrondinformatie behandeld. Deze wordt weergegeven in een uitgebreide cursusmap.

 

Na deze cursus:

  • heb je een concreet beeld van jouw functie als vertrouwenspersoon en jouw positie binnen de organisatie (taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen)
  • weet je welke voorwaarden nodig zijn om op een juiste wijze jouw taak uit te kunnen voeren
  • heb je kennis van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties
  • ken je de wettelijke kaders waarbinnen je opereert en de AVG gericht op vertrouwenswerk
  • vind je de balans en het zelfvertrouwen in het omgaan met vertrouwelijke informatie enerzijds en het hanteren van de meldplicht anderzijds
  • ben je je bewust welke rol communicatie heeft binnen de functie en wat de eigen wijze van communiceren is
  • ben je beter in staat een (opvang)gesprek te voeren met een klager en deze te begeleiden