Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/06/2023
Study Load:
32 hrs
Duration:
4 days
More information

Description:

Benut de kansen van data

Een goede informatiepositie is essntieel in de integrale aanpak van ondermijning. Om tot een goed informatiepositie te komen is het belangrijk om te weten welke databronnen beschikbaar en relevanten zijn. Ook is het van belang om te weten wat er mogelijk is op het gebied van data-uitwisseling tusssen afdelingen binnen de gemeente en met samenwerkingspartners. Daarnaast is er een juridisch verantwoord proces nodig voor het opwerken en analyseren van signalen tot interventies. Tot slot wil je de resultaten van dit proces op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren of opnemen in beleid. Hoe verkrijg en analyseer je de juiste informatie om adequaat op signalen te handelen? 

In deze opleiding leer je data inzichtelijk maken en op de juiste manier inzetten om ondermijning aan te pakken.

 

Deze opleiding beantwoord de hoe vraag en is systeemonafhankelijk

Er zijn diverse dashboards en platforms ontwikkeld of in ontwikkeling om de informatiepositie te verhogen en criminaliteitsgegevens inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan www.zichtopondermijning.nl, een veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) of een zelf ontwikkeld dashboard. In deze opleiding leer je hoe je data analyseert en interpreteert zonder dat je van 1 bepaalde tool afhankelijk bent. Je kunt dus altijd aan deze opleiding deelnemen, onafhankelijk van de tool waar jouw gemeente mee werkt.

 

Na deze opleiding:

  • Krijg je inzicht in de ondermijningproblematiek met behulp van data
  • Gebruik je de juiste informatiebronnen, zowel binnen als buiten jouw gemeente
  • Is jouw informatiepositie juridisch verantwoord en pleeg je gerichte interventies
  • Weet je welke informatie je met veiligheidspartners mag delen en welke juist niet