Keywords:
Finance, Tax Law
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Wat gaat het programma mij bieden?

  • U verkrijgt diepgaande kennis van en inzicht in aspecten van het positieve recht, in het bijzonder het financieel recht, mede om nieuwe ontwikkelingen in het recht te kunnen plaatsen en op hun relevantie te kunnen beoordelen.
  • U zult in staat zijn tot het zelfstandig verrichten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • U leert op heldere wijze mondeling en schriftelijk de resultaten van economisch/juridisch-wetenschappelijk onderzoek te presenteren, met inbegrip van de methodologische uitgangspunten.
  • U verkrijgt kennis van en inzicht in de internationale dimensies van de financieel-juridische praktijk.
  • U zult in staat zijn om zich snel te kunnen inwerken in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het financiële recht en de bedrijfseconomie en de relatie tussen beide gebieden.
  • U verwerft een zelfstandige, kritische en creatieve houding.

Inhoud van de studie

De financiële wereld wordt steeds juridischer. In de wereld van beursintroducties, overnames en financieel toezicht geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel.

De master Financieel recht is een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance. Jouw kennis van het financieel recht en bedrijfseconomie maken jou tot een specialist die onmisbaar is voor partijen binnen de financiële sector. In deze master verdiep je je financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële wereld.

 

Met deze master verwerf je een solide basis voor een meesterlijke toekomst.

 

Carrièremogelijkheden 

Afgestudeerde studenten van de Master Financieel recht zijn breed opgeleide academici met grondige kennis van financieel recht. De opleiding biedt een uitstekende interdisciplinaire basis om in de financieel-juridische wereld te werken en de carrière met een kennisvoorsprong te starten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende functies bij toezichthouders, financiële instellingen, (semi-)overheidsinstanties, in de advocatuur en in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als in het buitenland. 

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).