Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
09/03/2023
Study Load:
40 hrs
Duration:
5 days
More information

Description:

Enorme impact coronacrisis op kwetsbare gebieden

Gebieden die al de nodige problemen kenden (zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, winkelstraten en bedrijventerreinen) en zich aan het zicht van de overheid onttrekken zijn vaak een voedingsbodem voor criminaliteit.

 

De impact van de coronacrisis op deze gebieden is groot:

 • Boeren en horecaondernemers die in financiële problemen komen, worden steeds meer door criminelen benaderd
 • Verloederde gebieden gaan er nog meer op achteruit doordat er meer leegstand ontstaat
 • Druggerelateerde overlast en criminaliteit in centrumgebieden groeit doordat de sociale problemen van mensen toenemen

Transformeer kwetsbare gebieden naar een veilige en leefbare omgeving door:

 • Het bieden van ontwikkelingsperspectief voor gebieden met een mix van winkels, horecabedrijven, dienstverleners en andere functies
 • Een passende mix van repressieve en stimulerende maatregelen
 • Informatie gestuurd en domein overstijgende samenwerking aan complexe problematiek
 • Creëren van draagvlak bij ondernemers, bewoners, bezoekers, vastgoedeigenaren en andere gebruikers van een gebied.

Deze 5-daagse opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leert je om om kwetsbare gebieden te transformeren!

 

Deze 5-daagse opleiding leert je:

 • Hoe je ondermijning in een kwetsbaar gebied herkent
 • Hoe je samen met ketenpartners tot een multidisciplinaire aanpak van jouw gebied komt
 • Hoe je voorkomt dat ‘goede’ bedrijven en bewoners uit een gebied vertrekken
 • Hoe je zorgt dat analyses overgaan tot acties
 • Fysieke en sociale problemen voorkomen door meer participatie met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners

Breng jouw eigen complexe casus in!

We vragen je voorafgaand aan de opleiding een complexe casus in te brengen. In de modules wordt jouw eigen casus nader uitgewerkt. Hierdoor maak jij snel de vertaalslag naar jouw eigen praktijk en kun je na de opleiding direct stappen zetten in jouw gebiedsgerichte aanpak.