Edu type:
Formal education
Location:
Heerlen
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2019
Study load:
6720 hrs
Duration:
4 Years
More information

Description:

Welk ICT-profiel past het best bij jou?

 

Profiel IT Services

IT Services zorgen ervoor dat een bedrijf en zijn medewerkers met de juiste apparatuur en software op de juiste plek kunnen werken. Deze apparatuur is gekoppeld aan digitale netwerken. Denk aan cloudtoepassingen (bijvoorbeeld Dropbox) of bedrijfsnetwerken. Bij het ontwerpen van zo’n digitaal netwerk denk je ook na over het beheer ervan. Zodat het snel, betrouwbaar en tegen hackers beveiligd is.

 

Jaar 2 

Na het eerste jaar kies je voor een van de drie ICT-profielen IT Services, IT Development of Busines Intelligence. Kies je voor een verdieping in IT Services, dan ziet het vervolg van je opleiding er mogelijk als volgt uit:

Indeling onderwijs

Het studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok ben je de eerste zes weken bezig met theorie en ICT vaardigheden. Je volgt daarbij afwisselend hoorcolleges en werkcolleges of je maakt opdrachten in kleine groepjes. Na deze zes weken werk je in een grote groep drie weken aan een casus. Bij de opdrachten en casussen maken we zo veel mogelijk gebruik van praktijkonderzoeken vanuit aangesloten lectoraten (onderzoeksafdelingen) of opdrachten uit het bedrijfsleven. De laatste week sluit je af met toetsing van de theorie en de beoordeling van de casus.

 

Jaar 3 - Stage

In het derde studiejaar start je met een stage van 20 weken bij een bedrijf in binnen- of buitenland. De opgedane kennis, vaardigheden en attitude pas je toe in de praktijk en je krijgt een beeld van de bedrijfsomgeving. Ook ervaar je hoe jij functioneert in deze omgeving, hoe het is om samen te werken met collega’s uit verschillende vakgebieden, hoe je omgaat met je leidinggevende enzovoorts. Je wordt tijdens je stage begeleid door een stagebegeleider (docent) en een medewerker van het bedrijf waar je stage loopt.

 

Jaar 3 en 4 - Profileringsruimte

In het derde en vierde studiejaar specialiseer of verbreed je je kennis binnen de profileringsruimte door minoren te volgen. Aan alle ICT-minoren zijn bedrijfs- of onderzoeksprojecten gekoppeld. Het aanbod van de ICT-minoren is actueel en gevarieerd op basis van de ontwikkelingen uit het bedrijfsleven. Klik hier voor een overzicht van alle te kiezen minoren.

 

Jaar 4 - Afstudeeropdracht

Het laatste half jaar van je vierde studiejaar ga je afstuderen. Vaak doe je onderzoek naar een bestaand probleem rondom informatievoorziening, netwerken, beveiliging of software. De theoretische kennis wordt aan de praktijk gelinkt. Vervolgens schrijf je een advies, ontwerp of verbeterrapport voor het bedrijf en voer je vaak ook je eigen advies of oplossing uit. Afstuderen kun je zowel in het binnen- als buitenland doen.

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close