Keywords:
Cyber, Education Market
Edu type:
Formal education
Location:
Roosendaal
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/08/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Inhoud

De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Jij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders ben je in staat werkzaamheden aan te sturen en te delegeren. Jij richt je op het zogenaamde informatiesysteem, bestaande uit een hardware-, software- en een menselijk component. Zo kan een netwerk-/media infrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar ook losse onderdelen zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/media infrastructuur. In een servicedesk omgeving houd jij het overzicht of alle processen, werkzaamheden en procedures goed verlopen.
 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

- Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
- Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
- Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

 

Vervolg

Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.)

 

 

Lesmethode 

We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden.

 

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

 

Stage

Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

 

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

 

Certificaten

Mogelijk te behalen certificaten:

  • Microsoft
  • Cisco
  • Itil

Werkgebied

  • ICT-dienstverlenend bedrijf
  • Bedrijf in mediabranche
  • Bedrijf met ICT- en media-afdeling.