Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Schagen
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Als ICT-beheerder houd je je bezig met het technisch beheer. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de installatie en de invoering en onderhoud van diverse netwerkbesturingssystemen. Je beheerst het plaatsen, koppelen en testen van de componenten van een computerinfrastructuur. Het verspreiden van informatie en communicatie met behulp van internet en intranet is, net als het analyseren van informatieproblemen en het vaststellen van de informatiebehoefte, een belangrijk onderdeel van je werk. Dat geldt ook voor de beveiliging en het bijhouden van de systeemdocumentatie.

 

Inhoud

Tijdens je opleiding werk je aan een aantal kerntaken:

  • ontwikkelen en implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
  • beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen
  • organiseren van een (bestaande) servicedesks
    Ook programmeren en het bouwen van multimediatoepassingen en websites met verschillende programmeertalen maken deel uit tijdens je opleiding.

    We bieden je de mogelijkheid om tijdens je opleiding bedrijfscertificaten te behalen van bijvoorbeeld Cisco en Microsoft.
Haal bedrijfscertificaten tijdens je opleiding!
 

Na je opleiding

In het bedrijfsleven is altijd grote behoefte aan mensen die zelfstandig kunnen werken en leiding kunnen geven aan een team van netwerk- en systeembeheerders.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde IT-bedrijven die jou met een diploma op niveau 4 graag zien komen. Wil je doorleren? Dan is met name deze opleiding een juiste keuze voor een vervolgopleiding op hbo-niveau.

 

Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Je kunt je voor deze opleiding ook inschrijven als je in het bezit bent van een overgangsbewijs havo 3/4 of vwo 3/4. Met een kaderdiploma adviseren we om te kiezen voor niveau 3.

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs).

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

 

 

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 195,00
Overige benodigdheden: € 268,45 
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 118,50
Overige benodigdheden: € 252,95 
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 11,00
Overige benodigdheden: € 205,95