Keywords:
Professional Course, Short Programme
Edu type:
Course or training
Location:
Tilburg
Education:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7), Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
48 hrs
Duration:
6 days
More information

Description:

Introductie

Bedrijven en instellingen zijn in de informatiesamenleving van vandaag de dag steeds afhankelijker van informatie en informatieverwerkingssystemen - en dus van goede beveiligingssystemen. Uw rol als veiligheidsmedewerker is in de afgelopen jaren veranderd. Om te voldoen aan de eisen van nu moet u zich goed bewust zijn van de missie en visie van de organisatie, inzicht hebben in de beveiligingsstructuur en het bewuste gebruik van informatie binnen de organisatie kunnen stimuleren.

 

Het Information Security Management programma, het resultaat van de samenwerking tussen TIAS School for Business and Society, Antwerp Management School en EuroCIO, biedt alle kennis die nodig is voor CIO's om uit te blinken in hun werkomgeving. Het programma is gericht op managers.

  • Leer hoe u uw strategieën en beleidsregels voor informatiebeveiliging en risicobeheersing kunt ontwikkelen overeenkomstig met de behoeften van uw organisatie;
  • Ontpop u tot de schakel op het gebied van informatiebeveiliging tussen directie, systeembeheerders en operationele afdelingen;
  • Volg een programma van 2 toonaangevende business schools en het EuroCIO. Dit programma voldoet aan de blauwdruk van het EU e-compentency framework, aan het EU e-leadership programma en wordt aanbevolen door de European CIO Association (EuroCIO).

Inhoud

In veel organisaties is de informatiebeveiliging gegroeid van eenvoudige technische oplossingen tot samenhangende en efficiënte beveiligingssystemen en -processen. Inmiddels levert informatiebeveiliging een directe bijdrage aan de strategische waarde van een organisatie. Een complexe reeks technische maatregelen en processen is niet genoeg om de veiligheid te garanderen. U moet ook rekening houden met professionele capaciteiten. Hoe flexibel en ervaren een professional ook mag zijn bij het anticiperen en reageren op problemen, hij kan tegelijkertijd een kwetsbare factor vormen.

 

Het Information Security Management programma biedt u inzicht in de belangrijkste aspecten voor informatiebeveiliging, voldoet aan de blauwdruk van het EU e-compentency framework en is vooral bedoeld voor het aansturen en beheren van informatiebeveiliging in de organisatie.

 

Programmadoelen

Deelnemers hebben na deelname aan dit programma de volgende professionele vaardigheden verder ontwikkeld:

  • Management: ontwikkelen van strategieën en beleidsregels voor informatiebeveiliging en risicobeheersing overeenkomstig met de behoeften van uw organisatie;
  • Realisatie: ontwikkelen van processen voor informatiebeveiliging en risicobeheersing en toepassing ervan in bedrijfsprocessen om goed toezicht te garanderen;
  • Bewustzijn: verhogen van het bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging en bepalen welke informatiebeveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen;
  • Garanderen van ontwikkelde en beheerde organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen waarin rekening is gehouden met alle juridische, zakelijke en gebruiksmatige aspecten;
  • Coördinatie: constructief samenwerken met technische experts op het gebied van informatiebeveiliging en harmoniseren van beleid, operationele activiteiten en ICT-aspecten van informatiebeveiliging.

Deelnemersprofiel

Dit programma is bedoeld voor professionals op directieniveau of met ambities in die richting. U profiteert van de uitgebreide professionele en culturele diversiteit van de groep en van de internationale samenstelling ervan.

 

Deelnemers werken in verschillende soorten organisaties. Ze zijn vaak adviseur, ICT-auditor, bedrijfsanalist, verantwoordelijk voor het realiseren van diensten, leidinggevende van de afdeling systeembeheer, medewerker voor informatiebeveiliging, veiligheidsmanager of verantwoordelijk voor toezicht, risico's en naleving. De deelnemers zijn actief in verschillende soorten organisaties, zoals advies- en auditbedrijven, ICT-dienstverleners, productiebedrijven en gezondheidszorg- en overheidsinstanties (bijv. Ministerie van Defensie en Ministerie van Binnenlandse Zaken).

 

Modules

Module 1: Inzicht in de strategische context (Tilburg) Deze module behandelt de bredere organisatorische context van informatiebeveiliging en biedt een pragmatische aanpak voor het afstemmen van de strategie voor informatiebeveiliging op de strategische doelen van de organisatie.

Ook worden gerelateerde overheidsaspecten, juridische kwesties, nalevingsvraagstukken en de economische kant van informatiebeveiliging besproken.

 

Module 2: De strategie voor informatiebeveiliging omzetten in actie (Antwerpen)

Tijdens deze module leert u hoe u een professioneel beheersysteem voor informatiebeveiliging voor uw organisatie kunt samenstellen. U begint bij het in kaart brengen van de relevante informatierisico's en doorloopt daarna de stappen om goedkeuring voor het beveiligingsinitiatief te verkrijgen en voor het lanceren van een projectmatige aanpak.

U leert hoe u een kort-, middellang en langetermijnprogramma voor informatiebeveiliging kunt opstellen en uitvoeren.

 

Module 3: Handhaven van de operationele aspecten van informatiebeveiliging (Antwerpen)

Deze module behandelt operationele kwesties ten aanzien van het beheren van informatiebeveiliging. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de vraag hoe informatiebeveiliging op de agenda kan blijven staan en hoe informatiebeveiliging kan worden beheerd binnen de vooraf gestelde kaders en overeenkomsten.

De module verkent daarnaast nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiligingsbeheer als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen.