Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
26/01/2023
Study Load:
96 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

 

Succesvol regievoeren in de complexe aanpak van veiligheidsproblemen

Veiligheid raakt ons in alle lagen van de samenleving. De aanpak van veiligheidsvraagstukken is vaak complex doordat het niet alleen bij politie en justitie is belegd, maar ook bij het openbaar bestuur, de burger zelf en het bedrijfsleven. Hoe neem jij de regie om dit aan te pakken?

 

In deze opleiding leer je veiligheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen zodat jij effectieve en rechtvaardige oplossingen ontwikkelt. Je krijgt inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en bestuurlijke kant van het veiligheidsprobleem. Daarnaast leer je hoe je effectief regie voert en tot concrete adviezen komt binnen de politiek-bestuurlijke omgeving waarin jij werkt.


De combinatie van wetenschappelijke inzichten, methoden van bestuurskundige analyse en ervaring uit het werkveld draagt bij aan je verdere professionalisering als veiligheidsexpert.


Deze unieke jaaropleiding bestaat uit:

 • Inhoudelijke thema’s: Je krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van bestuurskunde en integrale veiligheid door hoogwaardige docenten.
 • Praktijkgerichtheid: Je werkt aan een casus die door alle modules verweven is. Deze opzet en de intervisie zorgen ervoor dat jij een vertaling maakt naar jouw eigen praktijk.
 • Handvatten: Je krijgt praktische instrumenten en methodieken aangereikt waarmee je veiligheidsvraagstukken direct effectief kunt aanpakken.
 • Persoonlijke groei: Je breid je netwerk uit en leert hoe je tot onderbouwde adviezen komt en jezelf sterk profileert in een politiek-bestuurlijke omgeving.


Werkwijze:

Deze jaaropleiding bestaat uit verschillende werkwijzen zodat jij zowel een persoonlijke groei als een groei voor jouw organisatie kunt realiseren. Het biedt een stevige basis en handvatten voor je eigen praktijk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke feedback en begeleiding.


Persoonlijke coaching

Je krijgt een individueel coachgesprek met de hoofddocent. In dit gesprek bespreek je jouw doelstellingen en neem je door in hoeverre de opleidingscasus aansluit bij jouw eigen praktijk. Om je doelstellingen te behalen vul je voorafgaand aan de opleiding een intake formulier in. 


Intervisie

Inhoudelijke kennis en praktijkervaring zitten niet alleen bij de docenten maar kun je juist ook ophalen bij jouw medecursisten. Tijdens de jaaropleiding doe je samen met een medecursist een intervisie zodat jullie van elkaar kunnen leren.


Praktijkcasus door de opleiding heen

Je krijgt een casus die door de opleiding heen verweven is. Per module vertaal je met behulp van de casus wat het betekent voor jouw praktijk. De casus wordt tijdens de lesdagen gemaakt zodat jouw vragen direct een podium krijgen en deelnemers van elkaar kunnen leren.

Jouw resultaat na een jaar:

Tijdens deze opleiding ga je aan de slag voor jouw eigen organisatie en maak je een gigantische stap in jouw ontwikkeling. Na afloop van deze jaaropleiding:

 • Weeg je de invloed van bestuurders, burgers en de media af op het veiligheidsbeleid
 • Pak je veiligheidsvraagstukken integraal aan
 • Neem je de regierol voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken
 • Zet je data in en wissel je informatie uit voor een goed beeld van het probleem
 • Intensiveer je de samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
 • Verantwoord je de gehanteerde aanpak richting stakeholders
 • Adviseer je het openbaar bestuur concreet en begrijpelijk