Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Arnhem
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Dit kun je doen na je studie als juridisch-administratief dienstverlener
Als juridisch-administratief dienstverlener werk je bij organisaties op het gebied van:

  • openbaar bestuur: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen.
  • sociale zekerheid: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers.
  • zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties.

Je doet ondersteunend, juridisch-administratief werk. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijvoorbeeld inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. Je werkt onder meer aan de hand van klantvragen. Je werkt zelfstandig of in teamverband. In het openbaar bestuur (en met name in de sociale zekerheid) heb je beperkte beslissingsbevoegdheid: medewerkers op hbo(+)-niveau hebben de regie. De bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid veranderen steeds. Je moet continu je kennis en vaardigheden bijhouden.

 

 

Wat leer je tijdens je opleiding?

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels (niveau 4) en loopbaan & burgerschap.

 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.