Keywords:
Security, Education Market, Law
Edu type:
Formal education
Location:
Breda
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Inhoud

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van:

  1. Openbaar bestuur, zoals: het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen.
  2. Sociale zekerheid, zoals afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, bewindvoering, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers.
  3. Zakelijke dienstverlening, zoals administratieve ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamer van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij en woningbouwcorporaties.

Hij verricht ondersteunende juridisch-administratieve standaardwerkzaamheden. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijv. inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van specifieke klantvragen, dan wel in opdracht van de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Binnen zijn bevoegdheden voert de juridisch administratief dienstverlener de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. De beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken is in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op hbo(+) niveau. Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden is noodzakelijk.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Vervolg

Doorstroom hbo: met het mbo-diploma Juridisch administratief dienstverlener of medewerker HRM kun je doorstromen naar het hbo. Veelal kiezen leerlingen voor de opleidingen Recht of Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook kun je kiezen voor Management Economie & Recht, Bestuurskunde of HRM.

 

Werk: na het behalen van je mbo-diploma kun je er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken. Met het diploma Juridisch administratief dienstverlener kun je terecht bij diverse organisaties op het gebied van de zakelijke dienstverlening, zoals een advocatenkantoor, een notariskantoor, een deurwaarder, bewindvoering, UWV, SVB, de rechtbank, het openbaar ministerie, een woningbouwvereniging of bij een overheidsinstantie zoals de gemeente of de provincie.

 

Lesmethode

De onderdelen van de opleiding worden op verschillende manieren aangeboden. Naast theoretische lessen zijn er projecten en vaardigheidslessen. Met een digitaal programma leer je de werkzaamheden zoals je die ook in de beroepspraktijk zal gaan uitvoeren. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je beroepshouding en voor je studieloopbaanbegeleiding. Naast lessen in klassenverband, doe je projecten in kleinere groepjes en heb je ook regelmatig een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider.

 

Stage

Je loopt een jaar stage in de door jou gekozen richting. Gedurende deze stage leer je – na een inwerkperiode – zelfstandig de taken uit te voeren die horen bij een mbo niveau 4 beroep. Aan het einde van de stage leg je een Proeve van Bekwaamheid af. Hierin laat je zien dat je in staat bent zelfstandig de taken uit te voeren als beginnend beroepsbeoefenaar. Deze Proeve is (onderdeel van) het officiële eindexamen van de opleiding.

 

Studievoortgang

Vier maal per jaar krijg je een resultatenoverzicht; hier vind je de cijfers van voortgangstoetsen en vanaf leerjaar 2 ook van examens. Daarnaast word je aan de hand van een aantal competenties beoordeeld op je beroepshouding. Dit is bedoeld om je inzicht te geven in de ontwikkeling van je beroepshouding; door de beoordeling wordt duidelijk waar je leerpunten nog liggen. In gesprek met je studieloopbaanbegeleider wordt bekeken hoe je aan deze leerpunten kunt werken. Elke periode krijg je aan de hand van de resultaten een studieadvies, dit varieert van:

  • Gaat goed, ga zo door.
  • Gaat (nog) niet goed genoeg, het kan zijn dat je studievertraging oploopt.
  • Gaat niet goed, moet verbeteren om door te kunnen met de opleiding.

Bijzonderheden

Je start de opleiding Juridisch-administratieve beroepen. Halverwege leerjaar 2 maak je een keuze voor een profiel: Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) of medewerker Human Resource Management (medewerker HRM).

 

Competenties

Je moet het leuk vinden om in wet- en regelgeving te duiken, een onderzoekende en proactieve houding hebben en kunnen samenwerken met anderen. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn belangrijke onderdelen.