Keywords:
legal professional, New technologies
Edu type:
Course or training
Location:
Den Haag, Online
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
300 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Het Leiden Legal Technologies Program is een multidisciplinaire opleiding voor professionals. Door middel van vier cursussen, die ook los te volgen zijn, trachten we een brug te slaan tussen de juridische en technische wereld.

 

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in Den Haag, in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

 

Waarom een opleiding in Legal Technologies?

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden zijn overal om ons heen, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag daardoor ook een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het Leiden Legal Technologies Program is ontwikkeld zodat ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie kunnen blijven opereren met deze ontwikkelingen en daarmee relevant kunnen blijven binnen hun vakgebied.

 

Legal & Technologies: Wederzijds begrip!

Technologie en rechtsgeleerdheid spreken niet dezelfde taal, waardoor ze elkaar vaak niet begrijpen. Daardoor is het lastig voor juristen om technologische ontwikkelingen toe te passen en de beperkingen er van te begrijpen. Door middel van bijscholing in Legal Technologies stellen we juristen in staat om ontwikkelaars van deze technologie te adviseren en zo de juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden te waarborgen.

 

Een multidisciplinaire opleiding

De opleiding biedt academische kennis en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren. Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van colleges en zelfstudie. De opleiding neemt op jaarbasis 300 uur in beslag.

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: the Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

 

Doel van de opleiding

Na het voltooien van de opleiding:

  • Heeft u kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische processen;
  • Heeft u inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding; 
  • Bent u in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij u zich bewust bent van transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid; 
  • Heeft u strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij u rekening houdt met organisatorische, ethische en maatschappelijke eisen;
  • Bent u in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar u werkzaam bent;
  • Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid;
  • Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers.