Keywords:
legal professional, New technologies
Edu type:
Course or training
Location:
Den Haag, Online
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
300 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Leiden Legal Technologies Program is een multidisciplinaire opleiding en is een samenwerking van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en het Centre for Professional Learning (CPL).

 

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden tot disruptie, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het meest acute punt in de huidige disruptieve ontwikkelingen is dat bovengemiddeld geschoolde ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie moeten blijven opereren met  deze ontwikkelingen willen ze relevant blijven.

Legal fact-finding (eDiscovery), het afhandelen van informatieverzoeken (wet openbaarheid bestuur, maar ook verzoeken van toezichthouders en AVG gerelateerde verzoeken), arbitrage, bewijsbeslag, smart contracts zijn maar een paar deelgebieden waar technologie onmisbaar is geworden. Juristen willen beslissingen nemen op basis van feiten en niet op basis van vage vermoedens of veronderstellingen: zonder de inzet van technologie is dat niet langer mogelijk.

 

Een extra complicatie hierbij is dat technologie en rechtsgeleerdheid niet dezelfde taal spreken en elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Daardoor is het lastig voor juristen deze toepassingen van technologie toe te passen en de beperkingen te begrijpen. Toch is dit noodzakelijk, want pas dan kunnen ze ontwikkelaars van deze technologie sturen bij het borgen van juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden.

Bovenstaande behoefte stelling heeft geleid tot de ontwikkeling van de opleiding Leiden Legal Technologies Program.

 

Een multidisciplinaire opleiding

De opleiding biedt academische kennis en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren. Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: the Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

 

Doel van de opleiding

Na het voltooien van de opleiding:

  • Heeft u kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische processen;
  • Heeft u inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding;
  • Bent u in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij u zich bewust bent van transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid;
  • Heeft u strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij u rekening houdt met organisatorische, ethische en maatschappelijke eisen;
  • Bent u in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar u werkzaam bent;
  • Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid;
  • Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers. 

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van colleges en zelfstudie. De opleiding neemt op jaarbasis 300 uur in beslag.

 

Cursusdata

Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

 

Cursus 1: Geautomatiseerde Juridische Beslissingsprocessen

Lesdagen: 19, 26 maart en 9, 16, 23 april 2021
Toetsing: 19, 20 of 21 mei 2021

 

Cursus 2: Legal Research & Legal Fact-finding

Lesdagen: 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni 2021
Toetsing: 2 juli 2021

 

Cursus 3: Legal Big Data – Het voldoen aan informatieverzoeken

Lesdagen: 3, 10, 17, 24 september en 1 oktober 2021
Toetsing: 15 oktober 2021

 

Cursus 4: Intelligent Genereren van Contracten & Contract Analyse

Lesdagen: 5, 12, 19, 26 november en 3 december 2021
Toetsing: 10 december 2021

 

Capstone project

Lesdagen: 17 december 2021, en 7, 14, 21 en 28 januari 2022
Afronding: 11 februari 2022

 

Meer weten?

Houdt deze website in de gaten voor updates. Voor vragen mail naar: legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl