Keywords:
Cyber, Education Market
Edu type:
Formal education
Location:
Schagen
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Als Medewerker beheer ICT draag je, naast de werkzaamheden zoals beschreven bij de Medewerker ICT, zorg voor de functionele kant, zoals de software en de regels voor het gebruik van de informatie- en computersystemen. Zo leer je computers, printers en andere randapparatuur te installeren en te configureren en veel over netwerken. Het opdoen van praktijkervaring staat voorop. Tijdens de lessen is daar veel aandacht voor.

 

Inhoud

Tijdens je opleiding Medewerker beheer ICT werk je aan een aantal kerntaken:

• installeren van hard- en software
• onderhouden en beheren van hard- en software
• ondersteunen van systeemgebruikers

De snelle technologische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit, inzet en communicatie. Een belangrijk onderdeel van de taken is het ondersteunen van gebruikers van het informatiesysteem.

 

Snelle technologische ontwikkelingen vragen om flexibiliteit, inzet en communicatie
 

Na je opleiding

Als Medewerker beheer ICT voer je niet alleen standaardprocedures uit, maar bedenk je ook zelf oplossingen voor gesignaleerde problemen. Je bent verantwoordelijk voor de hard- en software van een bedrijf. Na deze opleiding kun je kiezen voor een vervolgopleiding op niveau 4.

 

Specifieke eisen

Als je de niveau 3 opleiding Medewerker beheer ICT hebt afgerond bij een ander opleidingsinstituut en de niveau 4 opleiding Netwerk- en mediabeheerder bij het ROC Kop van Noord-Holland wilt volgen, kan het nodig zijn dat je een aangepast traject moet volgen. Dit wordt bepaald tijdens de intake.

 

Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Je kunt je voor deze opleiding ook inschrijven als je in het bezit bent van een overgangsbewijs havo 3/4 of vwo 3/4.

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

 

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

 

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

 

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 217,50
Overige benodigdheden: € 359,95 
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 132,00
Overige benodigdheden: € 253,95 
Kostenindicatie leerjaar 3
Overige benodigdheden: € 96,95