Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Breda
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/08/2021
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Opleidingsinformatie

Onder leiding van een ICT-beheerder bedenk je oplossingen en voer je de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit. Je geeft advies bij de aanschaf en het onderhoud van hard- en software. Je traint, adviseert en ondersteunt gebruikers. Verder houd je je bezig met het beveiligen van systemen en het onderhouden van netwerken.

 

 

Inhoud

Onder leiding van een ICT-beheerder bedenk je oplossingen en voer je de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit. Je geeft advies bij de aanschaf en het onderhoud van hard- en software. Je traint, adviseert en ondersteunt gebruikers. Verder houd je je bezig met het beveiligen van systemen en het onderhouden van netwerken.

 

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

 

 

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 12 studenten waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 3200.

 

 

Stage

Bij een BOL studie loopt je op verschillende momenten in je studie stage. Deze stage spreek je samen met StagePlaza van het Radius College af. In het tweede schooljaar ga je aan het einde van je opleiding 2 perioden op afstudeerstage. Waarvan 4 dagen stage en 1 dag school. In een BBL-studie zoek je zelf een werkgever en kom je een dag(deel) per week naar school voor onderwijs.

 

 

Werkgebied

De medewerker beheer ICT is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatie- en communicatiesysteem of delen daarvan. Je bent vooral bezig met het assembleren, installeren en configureren van systemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving. En ook met de aanleg van de complete bekabelinginfrastructuur in een pand. Onderhouden, testen, beheren en beveiligen van diverse onderdelen van het systeem behoren ook tot jouw werkzaamheden. Op deze wijze help je (ver)storingen te voorkomen. Mochten desondanks (ver)storingen plaatsvinden, dan spoor je deze op en verhelpt ze. Je ondersteunt de ICT-gebruikers bij hun dagelijkse toepassingsmogelijkheden. Je geeft hen mondelinge instructie en schrijft instructies en handleidingen. Ook neem je incidentmeldingen in ontvangst en handelt deze af. Je houdt daarbij rekening met de werkzaamheden van de gebruiker. Je werkt zelfstandig, maar vaak ook op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies. Je zorgt ervoor dat je een administratie bijhoudt van al jouw werkzaamheden.

 

Klik hier voor meer informatie.