Keywords:
Cyber, Security, ICT, Safety, Hacking
Edu type:
Course or training
Location:
Leeuwarden
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
420 hrs
Duration:
2 months
More information

Description:

Veiligheid was lange tijd uitsluitend een kwestie van bescherming tegen gevaren vanuit de tastbare wereld. In de jaren negentig ontstond naast die oude wereld cyberspace. Cyberspace wordt door steeds meer mensen gebruikt. Zij maken gebruik van allerlei toepassingen, zoals sociale netwerksites (Hyves, Facebook), gaming (WoW, PS3), instant messaging services (MSN, Twitter), weblogs, en online video (YouTube). Cyberspace wordt niet alleen door goedwillende burgers gebruikt. Ook criminelen bevinden zich in cyberspace. Iedereen die zich in cyberspace bevindt kan slachtoffer worden van een cybercrime.

 

Beschrijving

Cybercrime is een overkoepelend begrip voor alle vormen van criminaliteit, waarbij ICT een wezenlijke rol speelt in de realisatie van het delict. Enkele voorbeelden zijn: hacken, plegen van e-fraude, cyberafpersen, verspreiden van kinderpornografi e en haatzaaien. Een bijkomstige problematiek is dat cyberspace geen landsgrenzen kent. Criminelen kunnen dus heel goed vanuit het buitenland een cybercrime plegen. Dit maakt cybercrime een wereldwijde bedreiging.
Het ontstaan van cyberspace is een relatief nieuwe maatschappelijke ontwikkeling en het eind van de mogelijkheden is nog niet in zicht. Verschillende disciplines kunnen op dit nieuwe terrein dus een belangrijke rol vervullen, vooral door te werken aan oplossingen waarbij de krachten van verschillende partijen (overheid, bedrijven en burgers) en disciplines elkaar aanvullen en versterken.
Na het voltooien van de minor Cybersafety heb je inzicht in de internationale trends, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van cybersafety. Je weet de implicaties hiervan te vertalen naar de eigen beroepspraktijk. Je richt je onder andere op de onderwerpen technologie en veiligheid, bronnen van onveiligheid, jeugd en cybersafety en recht.

 

Werkvorm(en)

De benodigde kennis, concepten en methoden op het van Cybersafety worden in de eerste periode over het voetlicht gebracht en waar nodig toegepast in practicumsituatie. Verwerking van zaken uit de minordag en het werk aan een praktijkonderzoek (voornamelijk in de tweede periode) wordt ondersteund. Zowel de verwerking als het praktijkonderzoek gebeurt in groepen die zijn samengesteld uit verschillende disciplines, In globale zin komt de volgende kennisbasis aan de orde: - Algemene inleiding: technologie en veiligheid, technologie als gedragsregulering; technische filosofie; falende systemen. - Recht - Bronnen van onveiligheid: kinderpornografie, hacken, spammen, identiteitsfraude, fraude in e-commerce, haatzaaien, schenden van de privacy, afpersing. - Jeugd en Cybersafety -, tools voor opsporing - Praktijkonderzoek