Keywords:
Cyber, Security, Big Data
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study load:
840 hrs
Duration:
6 Months

Description:

In de huidige maatschappij krijg je als professional in veel gevallen te maken met ‘informatiegestuurd’ werken. Veelal gaat dit gepaard met het werken met meerdere informatiesystemen en het verwerken van grote hoeveelheden data.

 

In deze multidisciplinaire minor wordt het thema informatieveiligheid vanuit verschillende invalshoeken (organisatorisch, technische, gedragswetenschappelijk, ethisch en juridisch) benaderd. Je leert op welke manieren informatie (Big Data) gebruikt wordt en wat hiervan de gevolgen zijn.  Je verdiept je in de menselijke factor in informatieveiligheid, want enkel technische maatregelen werken niet afdoende.; hoe gedragen mensen zich en hoe dat gedrag beïnvloed wordt. Vanuit een juridisch perspectief kijk je naar de verwerking van persoonsgegevens en leer je wat wel en niet mag aangaande het verzamelen, verwerken en delen van informatie en wanneer je datalekken moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Sinds 25 mei 2016 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle organisaties in de publieke en private sector krijgen tot mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. Er is dus behoefte aan mensen die opgeleid zijn op dit gebied; deze minor sluit daarop aan. Studenten die zich in deze richting profileren kunnen de komende jaren dan ook rekenen op een prima arbeidsperspectief. Zo biedt de minor een goede voorbereiding op een rol als Privacy Officer (ook wel Functionaris Gegevensbescherming genoemd of Data Protection Officer).

 

Leerdoelen:

 1. De student kan een risico inschatting maken over een systeem met daarin persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens en maatregelen ter bescherming voorstellen.

 2. De student kent de basisbegrippen van informatieveiligheid en cryptografie en kan deze toepassen.

 3. De student heeft inzicht in het belang van de human factor in informatieveiligheid en kan dit inzicht toepassen in een concrete casus.

 4. De student kent de relatie tussen het verwerken van persoonsgegevens, privacy en onze liberale democratische rechtstaat en kan uitleggen wat de invloed van bepaalde technologieën hierop is.

 5. De student kent de basisprincipes van de werking van internet en kan de verschillen benoemen tussen surface web, deepweb en darkweb ook in relatie tot criminaliteit en activisme.

 6. De student heeft aantoonbare basiskennis van en inzicht in het recht op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens en kan beargumenteerde keuzes maken ten aanzien van de correcte verwerking daarvan.

 7. De student kent de rol van Privacy Officers in organisaties en weet welke methodes deze zouden kunnen gebruiken om effectief te zijn.

Cursussen:

 1. Inleiding risicomanagement (veiligheidsketen, risk assessment)

 2. The human factor (awareness, gedragsbeïnvloeding)

 3. Inleiding ICT security (security architecture, cryptografie)

 4. Maatschappelijke effecten ICT en datagebruik

 5. Recht en informatieveiligheid

 6. De Privacy Officer in een organisatie

Toetsing: De meeste cursussen worden afgesloten met een kennistoets, in één of twee cursussen wordt getoetst aan de hand van een portfolio met daarin uitgewerkte opdrachten.