Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

De éénjarige master Notarieel recht is een intensieve opleiding die studenten inzicht verschaft in de samenhang tussen het civiel en het fiscaal recht én een solide wetenschappelijke basis geeft. Notarieel recht gaat over mensen die belangrijke vermogensrechtelijke rechtshandelingen aangaan. Daarbij ligt de nadruk op de vastgoedpraktijk, de ondernemingsrechtpraktijk en de familievermogensrechtpraktijk. Deze drie rechtsgebieden worden bekeken vanuit vermogensrechtelijk, fiscaal en internationaal perspectief.


Hoe is de opleiding ingedeeld?
Tijdens de master Notarieel recht aan de VU scherp je je wetenschappelijke blik aan diverse facetten van het vermogensrecht. Je buigt je over internationale rechtsverhoudingen. Je verwerft een grondige kennis van estate planning, je leert belastingheffing bij erfenissen en schenkingen toepassen, en je bestudeert de overdrachts- en omzetbelasting in het kader van de onroerendgoedoverdracht. En uiteraard doe je onderzoek voor je scriptie. Na afronding van de opleiding ben je Master of Laws (LL.M.).

 

Programma
De masteropleiding Notarieel recht duurt één jaar in voltijd. De masteropleiding in hoofdlijnen:

- je volgt werkgroepen en hoorcolleges
- je doet eigen onderzoek
- je volgt een keuzevak of je doet een stage
- je schrijft een afrondende masterscriptie

 

De opleiding is op één keuzevak in de master na volledig opgebouwd uit verplichte onderdelen. Dit komt door het wettelijk verplichte vakkenpakket dat je gevolgd moet hebben om toegelaten te worden tot de beroepsopleiding Notariaat.

 

De keuzeruimte (6 EC) die je hebt, kun je invullen met een keuzevak of een stage, bijvoorbeeld bij één van de kantoren aan de Zuidas. Het is ook mogelijk om vakken in het buitenland te volgen, maar houd er rekening mee dat de meeste uitwisselingsprogramma's een semester duren zodat je een langere tijd in het buitenland naast je opleiding moet doen.

 

Afstuderen
Je sluit de opleiding af met een masterscriptie. Dit is een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar een relevant onderwerp naar keuze. Je wordt hierbij individueel begeleid door een docent.

 

Studiebegeleiding
Tijdens de colleges krijg je intensieve, deels individuele, begeleiding en feedback. Ook bij de scriptie word je intensief begeleid.

 

Voertaal
De voertaal is Nederlands. Sommige keuzevakken worden in het Engels gegeven.


BEROEPSPERSPECTIEVEN
Notaris, bedrijfsjurist, belastingadviseur
De arbeidsmarkt voor notarieel geschoolde juristen is divers. Het bekendste beroep van een afgestudeerde student Notarieel recht is natuurlijk notaris. Als kandidaat-notaris begin je met een stage op een notariskantoor en zul je een driejarige beroepsopleiding volgen. Er zijn echter ook ruime mogelijkheden buiten het notariaat: notarieel geschoolde juristen kunnen terecht bij de overheid, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de onroerendgoedbranche, de belastingdienst of belastingadvieskantoren, het bank- en verzekeringswezen en de adviespraktijk.

 

Advocaat
Als afgestudeerde masterstudent Notarieel recht hoef je, in de periode tot september 2022, alleen nog de vakken Materieel strafrecht, Formeel strafrecht, Staatsrecht en Volkenrecht van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid te halen en dan kun je je door de voorzitter van de rechtbank laten inschrijven als advocaat. Vanaf september 2022 komen daar de vakken Staatsrecht en Volkenrecht bij.


Wetenschapper
De masteropleiding Notarieel recht bereidt je ook voor op een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je eventueel promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. De vakgroep Notarieel recht zal met plezier het gesprek met je aangaan!


WAAROM AAN DE VU?
De opleiding is kleinschalig
Notarieel recht is geen massale opleiding. Iedereen kent elkaar en je kunt de docenten makkelijk bereiken.

 

De juiste mix van theorie en praktijk
VU-studenten bekijken het notarieel recht niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk. Je leert niet alleen de regels maar ook de achtergrond van de regels. Welke belangen spelen een rol bij de regels en wat is het gevolg van de toepassing ervan? Dit noemen wij Law in Action. Hieraan geven wij onder meer invulling door gastcolleges, rollenspellen, pleiten voor rechters van de Amsterdamse rechtbank in het vak Pleitoefening, of door een stage te lopen bijvoorbeeld bij een klein of juist groot notariskantoor aan de Zuidas. Docenten werken vaak in de notariële praktijk of bij de rechterlijke macht en delen hun praktijkkennis met studenten tijdens colleges. Zo ben je straks goed voorbereid op de notariële beroepspraktijk.

 

Moderne studieomgeving
De rechtenfaculteit is gevestigd in een modern, nieuw gebouw op de campus van de VU bij de Amsterdamse Zuidas. Je vindt er onder andere computerwerkplekken, een grote collegezaal en veel comfortabele werkplekken.

 

Actieve studentenvereniging
V.I.V.A. is de bloeiende en actieve studentenvereniging van de notariële opleiding. De vereniging is een combinatie van een studievereniging en een gezelligheidsvereniging. V.I.V.A. organiseert excursies naar notariskantoren en naar de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, maar ook reizen naar het buitenland, borrels en festiviteiten.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).