Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
26/09/2019
Study load:
32 hrs
Duration:
4 Days
More information

Description:

Is uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd?

Risico’s die de continuïteit van uw organisatie bedreigen zoals brand, waterschade, inbraak, diefstal, lekken van informatie en cybercrime nemen exponentieel in omvang toe. Daarnaast hebben ook politieke besluitvorming, snel veranderende omstandigheden in de markt en klantgedrag hier invloed op. Wanneer zich een crisis voordoet, is het belangrijk dat uw bedrijfsvoering niet verstoord wordt zodat gevolgschade zoals productieverlies en winstgevendheid niet in het geding komt. Hoe u de continuïteit van uw organisatie waarborgt, leert u in deze opleiding Business Continuity & Resilience Management!

 

U leert:

• Het in kaart brengen van de essentiële bedrijfsonderdelen van uw organisatie;
• Het identificeren van potentiële bedreigingen en bepalen van de impact hiervan op uw organisatie zodat u hiertegen
weerstand kunt bieden;
• Een doorstart te maken om gevolgschade te beperken;
• Uw organisatie weerbaar en veerkrachtig te maken om effectief te reageren.

 

Waarom naar de opleiding Business continuity & resilience management?

Waar business continuity een strategische noodzaak is; procesgericht en organisatorisch van karakter, wordt resilience
beschouwd als strategische weerbaarheid op basis van cultuur, mentaliteit en leiderschap. Beide aspecten komen in deze
opleiding ruimschoots aan bod, zodat u niet alleen uw inhoudelijke kennis vergroot, maar ook uw vaardigheden verder
ontwikkelt om tot een weerbare organisatie te komen.

 

Na het volgen van deze opleiding:

• Ontwerpt, geeft u vorm en borgt u het continuïteitsbeleid van uw organisatie op zowel strategisch als tactisch niveau;
• Positioneert u het proces van business continuity in uw eigen organisatie; bepalen van de reikwijdte, vormgeven van de interactie en relevantie met andere processen en het innemen van uw rol binnen het proces;
• Brengt u de risicofactoren van uw bedrijf in kaart en kunt u de te nemen maatregelen beoordelen en uitvoeren;
• Start u een effectief proces zodat u de continuïteitskansen van uw organisatie verhoogt en blijvende waarde creëert.

 

Kennisdeling

Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar u, als tussen deelnemers onderling.
Breng vooral uw eigen praktijk in en spar met collega’s om het rendement van uw opleiding te verhogen.

 

Praktijkcasus

Elke opleidingsdag is er een praktijkcasus waarbij u zelf aan de slag gaat om de opgedane kennis
te vertalen naar uw eigen organisatie.

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close