Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
05/04/2018
Study load:
36 hrs
Duration:
3 Weeks
More information

Description:

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in achtergestelde gebieden, zoals overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit  leiden ertoe dat bedrijven eerder vertrekken. Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid kan dan ook een gunstig effect hebben op de bedrijvigheid in een gebied. Omgekeerd draagt meer bedrijvigheid ook bij aan een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen (minder werkloosheid, sociale isolatie en inkomensverschillen en meer sociale cohesie en controle).

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen  aan hoge eisen als gebiedsregisseur.

 

Tijdens deze opleiding leert u:

  • Wat de rol is van een gebiedsregisseur
  • Hoe u de regierol invult
  • Op welke manier u bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving
  • Hoe u een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
  • Op welke manier u de economische groei bevordert en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbetert in uw gebied