Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
19/09/2019
Study load:
32 hrs
Duration:
4 Days
More information

Description:

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers eerder besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat.

 

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur.

 

 

Tijdens deze opleiding leert u:

  • Wat de rol is van een gebiedsregisseur
  • Hoe u de regierol invult
  • Hoe u de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen
  • Op welke manier u bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving
  • Hoe u een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
  • Op welke manier u de economische groei bevordert en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbetert in uw gebied

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close