Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
03/12/2019
Study load:
28 hrs
Duration:
2 Weeks
More information

Description:

Voorkom criminaliteit door te begrijpenwat de oorzaken zijn

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 1.000.000 misdrijven plaats die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om te zorgen dat misdrijven zoveel mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig om
criminaliteit te voorkomen. Daarvoor moet u dan wel eerst de oorzaken van criminaliteit kennen en weten hoe u deze factoren kunt wegnemen of beperken.

 

Op deze opleiding leert u:

• Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
• Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
• Op welke manier criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
• Hoe u een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
• Welke veiligheidsmaatregelen u kunt nemen om criminaliteit te reduceren