Keywords:
Training, leerplicht, verzuim, jeugd
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
04/04/2019
Study load:
32 hrs
Duration:
3 Weeks
More information

Description:

Voorkom schoolverzuim en bestrijd schooluitval!

Jaarlijks blijven duizenden jongeren weg van school. Langdurige schooluitval verstoort de ontwikkeling van jongeren. Bovendien hebben jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten minder kans op de arbeidsmarkt met alle gevolgen van dien.

 

Tijdens deze opleiding leert u:

  • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is en wat deze voorschrijft
  • Hoe het onderwijssysteem eruit ziet
  • Hoe u schoolverzuim waar mogelijk voorkomt en schooluitval waar nodig bestrijd
  • Op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd
  • Hoe u kwetsbare jongeren doorverwijst naar passende hulp
  • Op welke manier u samenwerkt met het ZAT, CJG, VT en SW

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close