Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
08/09/2020
Study Load:
28 hrs
Duration:
2 weeks
More information

Description:

Aan de slag met het nieuwe beleidskader gemeentelijk woonwagenen standplaatsenbeleid? 

In Nederland zijn er meer dan 8.000 standplaatsen verspreid over ruim 250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties is sinds juli 2018 niet meer toegestaan. Dit betekent dat gemeenten en woningcorporaties in overleg met woonwagenbewoners de woonbehoefte moeten inventariseren en vastleggen in een woonvisie en prestatieafspraken. Tijdens de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsbeleid leer je in 3 dagen de uitvoering hiervan te vertalen naar de praktijk.

 

Herken jij de volgende uitdagingen:

  • Hoe bevorder ik de samenwerking met woonwagenbewoners?
  • Op welke manier kan ik het beste communiceren naar betrokkenen?
  • Wat mag ik nu wel en wat juist niet n.a.v. het nieuwe beleid?

Na deze praktische opleiding

  • Organiseer je op de juiste wijze huisvesting voor woonwagenbewoners
  • Kun je het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inbedden in jouw organisatie
  • Vertaal je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens naar de praktijk
  • Inventariseer je de woonbehoefte en leg je dit vast in een woonvisie en prestatieafspraken
  • Heb je handvatten om op de juiste manier toezicht te houden en te handhaven indien nodig
  • Bevorder je de leefomgeving en maak je deze in samenwerking met de woonwagenbewoners veiliger