Keywords:
fraude, Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
04/06/2019
Study load:
32 hrs
Duration:
2 Weeks
More information

Description:

Voorkom fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen

Jaarlijks verdwijnen er miljoenen euro's aan fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen. Uitkeringsfraude, zwartwerken en malversaties met toeslagen zijn voorbeelden van sociale fraude die zich ook in uw gemeente kunnen manifesteren. Sociale fraude vormt een ernstig risico voor de samenleving en leidt tot aantasting van het sociale zekerheidsstelsel, concurrentievervalsing tussen bonafide en malafide bedrijven en inkomstenderving van de overheid.

 

Tijdens de opleiding Sociaal Rechercheur leert u:

  • Hoe u onderzoek verricht naar (vermeende) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen
  • Op welke manier u een indringend en confronterend gesprek voert met een persoon die verdacht wordt van fraude
  • Wanneer u zaken in beslag kunt nemen bij multidisciplinaire acties en doorzoekingen
  • Op welke manier u verkregen informatie verifieert
  • Hoe u informatie verstrekt en uitwisselt met onder andere de politie, justitie, de belastingdienst en het UWV
  • Op welke manier u een proces-verbaal opmaakt

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close