Keywords:
Education, Privacy
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Master (EQF 7), Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
840 hrs
Duration:
6 months
More information

Description:

Beschrijving

Sinds 25 mei 2016 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle organisaties in de publieke en private sector krijgen tot mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. Er is dus behoefte aan mensen die opgeleid zijn op dit gebied; dit post-bachelor onderwijs sluit daarop aan. Deze leerlijn biedt een goede voorbereiding op een rol als Privacy Officer (ook wel Functionaris Gegevensbescherming genoemd of Data Protection Officer).

 

In deze multidisciplinaire leerlijn wordt het thema informatieveiligheid vanuit verschillende invalshoeken (organisatorisch, technische, gedragswetenschappelijk, ethisch en juridisch) benaderd. Je leert op welke manieren informatie (Big Data) gebruikt wordt en wat hiervan de gevolgen zijn.  Je verdiept je in de menselijke factor in informatieveiligheid, want enkel technische maatregelen werken niet afdoende; hoe gedragen mensen zich en hoe dat gedrag beïnvloed wordt. Vanuit een juridisch perspectief kijk je naar de verwerking van persoonsgegevens en leer je wat wel en niet mag aangaande het verzamelen, verwerken en delen van informatie en wanneer je datalekken moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Leerdoelen voor de hele leerlijn van 840 uur:

 1. De student kan een risico inschatting maken over een systeem met daarin persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens en maatregelen ter bescherming voorstellen.

 2. De student kent de basisbegrippen van informatieveiligheid en cryptografie en kan deze toepassen.

 3. De student heeft inzicht in het belang van de human factor in informatieveiligheid en kan dit inzicht toepassen in een concrete casus.

 4. De student kent de relatie tussen het verwerken van persoonsgegevens, privacy en onze liberale democratische rechtstaat en kan uitleggen wat de invloed van bepaalde technologieën hierop is.

 5. De student kent de basisprincipes van de werking van internet.

 6. De student heeft aantoonbare basiskennis van en inzicht in het recht op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens en kan beargumenteerde keuzes maken ten aanzien van de correcte verwerking daarvan.

 7. De student kent de rol van Privacy Officers in organisaties en weet welke methodes deze zouden kunnen gebruiken om effectief te zijn.

 

Cursussen:

 1. Recht en informatieveiligheid

 2. De Privacy Officer in een organisatie

 3. Inleiding risicomanagement

 4. The human factor in informatieveiligheid

 5. Inleiding ICT security (security architecture, cryptografie)

 6. Maatschappelijke effecten ICT en datagebruik

Toetsing: De meeste cursussen worden afgesloten met een kennistoets, in één of twee cursussen wordt getoetst aan de hand van een portfolio met daarin uitgewerkte opdrachten.

 

Losse modules kunnen gevolgd worden waarbij de blokken 1 en 2 gezien kunnen worden als een basiscursus voor de Privacy Officer. Blok 3 en 4 zijn dan een verdiepingscursus voor de Privacy Officer en blok 5 en 6 een verbreding.