Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
24/09/2018
Study load:
32 hrs
Duration:
1 Month
More information

Description:

Hulpverlening aan multi probleemgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien.

 

Doeltreffend plan van aanpak

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multiproblematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij u als regisseur multi-probleemgezinnen. Samen met uw samenwerkingspartners  moet u komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel.

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als regisseur multi-probleemgezinnen.

Bekijk het programma.

 

Tijdens deze 4 daagse opleiding Regisseur multi probleemgezinnen leert u:

  • Hoe u de hulpverlening organiseert voor multi probleemgezinnen
  • Op welke manier u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van multi probleemgezinnen
  • Hoe u samenwerkt met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis
  • Op welke manier u de samenwerking tussen uw partners organiseert en regisseert
  • Hoe u stagnaties in de hulpverlening signaleert en doorbreekt
  • Op welke manier u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners

Download de brochure

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u  het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.