Keywords:
Security, Education Market, Safety, Risk Management
Edu type:
Formal education
Location:
Enschede
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

MSC titel in deeltijd

Heeft u voldoende inzicht en overzicht in risico's in een innovatieve en dynamische omgeving?

 

De parttime Master Risicomanagement (MRM) biedt u een complete, analytische en actuele benadering van risk management.

 

 

Risicomanagement is als vakgebied sterk in ontwikkeling.

Voor professionals en managers is het essentieel om het brede domein van risicomanagement te kennen. Deze Risicomanagement opleiding stelt u in staat op strategisch niveau een succesvolle visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze master biedt een actueel integraal inzicht hoe om te gaan met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s.

 

 

Meerwaarde voor uw organisatie

U krijgt kennis op het gebied van risicoanalyse, innovatie, communicatie, finance, ict, organisatie, imago en ethiek. U kunt de opdrachten binnen uw praktijk uitvoeren, waardoor direct meerwaarde voor uw organisatie ontstaat. De opleiding is geaccrediteerd en leidt op naar de academische titel Master of Science (MSc).

 

 

Goed te combineren met uw drukke baan

De master Risicomanagement is zo ingericht dat het te combineren is met een drukke baan. De colleges vinden eens per maand plaats op twee aanééngesloten dagen veelal centraal in het land en op de campus van de universiteit in Enschede.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).