Keywords:
Security, Law, Security Professionals
Edu type:
Course or training
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
unknown
Study Load:
640 hrs
Duration:
4 months
More information

Description:

Opbouw van Security & Recht

 

De post-hbo-opleiding Security & Recht is een praktijkgerichte opleiding voor iedereen die werkzaam is in het securityvakgebied en meer wil weten over de juridische kanten daarvan. Ook voor degene die belast is met integriteitsvraagstukken vormt de opleiding een gedegen basis. In 13 modules leert u alles over het recht in relatie tot fysieke beveiliging, gegevensuitwisseling en onderzoek naar onregelmatigheden, zoals fraude. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duikt u samen met een aantal medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

U volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals ‘Het onderzoeken van onregelmatigheden’. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u het Handboek Security & Recht, dat tevens een handig naslagwerk is voor tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de les nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake. U rondt de opleiding Security & Recht af met een eindtoets die uit 40 multiplechoicevragen bestaat.

Modules

Module 1 Inleiding recht
 • Onderverdeling in het recht (privaatrecht en publiekrecht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering
Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium
 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Private justice versus public justice
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk proces
Module 3 Materieel strafrecht (1)
 • Wat is materieel strafrecht?
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid
Module 4 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Toepasselijkheid van de Wpbr
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht
Module 5 Materieel strafrecht (2)
 • Veelvoorkomende misdrijven en casuïstiek
 • Aandachtspunten bij het doen van aangifte
 • Poging en voorbereidingshandelingen
 • Deelnemingsvormen
 • Strafuitsluitingsgronden
Module 6 Strafvorderlijke leerstukken
 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht
Module 7 Toegangsverlening en toegangsbeheersing
 • Tussentoets
 • Maatregelen in het belang van de orde
 • Weren van bezoekers en verblijfsontzeggingen
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Verboden toegang en erfafscheidingen
Module 8 Toegangsverlening en toegangsbeheer
 • Monitoren van toegang met camera's
 • Toegangsbeheersingssystemen en de WBP
 • Beheer en verkoop van gevonden voorwerpen
 • Als justitie iets wil weten
Module 9 Privacy (1)
 • Bronnen bescherming persoonlijke levenssfeer (o.a. Wet op de Ondernemingsraden)
 • Bronnen bescherming persoonsgegevens (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens)
 • Privacy en fysieke beveiligingstoepassingen
Module 10 Privacy (2)
 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Zwarte lijsten/branche-waarschuwingssystemen
Module 11 Inleiding privaatrechtelijke leerstukken
 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst
Module 12 Het onderzoeken van onregelmatigheden (1)
 • Privacygedragscode particuliere onderzoekers
 • Gerechtvaardigd belang voor onderzoek
 • Observatie en de verborgen camera
 • Interviewen van personen
Module 13 Het onderzoeken van onregelmatigheden (2) en afronding privaatrechtelijke stukken
 • Onderzoeken van vertrouwelijke communicatie
 • Privaat onderzoek en publieke follow up
 • Rechtmatig of onrechtmatig verkregen bewijs?
 • Het informeren van onderzochte personen
 • Proeftoets

Opbouw van Security & Recht

 

De post-hbo-opleiding Security & Recht is een praktijkgerichte opleiding voor iedereen die werkzaam is in het securityvakgebied en meer wil weten over de juridische kanten daarvan. Ook voor degene die belast is met integriteitsvraagstukken vormt de opleiding een gedegen basis. In 13 modules leert u alles over het recht in relatie tot fysieke beveiliging, gegevensuitwisseling en onderzoek naar onregelmatigheden, zoals fraude. Aan de hand van praktijkcasuïstiek duikt u samen met een aantal medestudenten in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

U volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar ook op het beroepsveld toegespitste vakken zoals ‘Het onderzoeken van onregelmatigheden’. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u het Handboek Security & Recht, dat tevens een handig naslagwerk is voor tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de actualiteit: regelmatig komen tijdens de les nieuwsberichten over securitykwesties ter sprake. U rondt de opleiding Security & Recht af met een eindtoets die uit 40 multiplechoicevragen bestaat.

Modules

Module 1 Inleiding recht
 • Onderverdeling in het recht (privaatrecht en publiekrecht)
 • Tendensen in het recht
 • Verschuiving strafrecht naar bestuursrecht
 • Verschuiving publiekrecht naar privaatrecht
 • Zelfregulering en certificering
Module 2 Handhaving van het recht en handhavingsinstrumentarium
 • Verschil tussen toezicht en opsporing
 • Opsporingsambtenaren en juridische inbedding
 • Private justice versus public justice
 • Gezag en beheer bij toezicht en opsporing
 • Personen in het strafproces
 • Loop van het strafvorderlijk proces
Module 3 Materieel strafrecht (1)
 • Wat is materieel strafrecht?
 • Bronnen van het materieel strafrecht
 • Wat is een strafbaar feit
 • Legaliteitsbeginsel
 • Voorwaarden voor de vervolgbaarheid
Module 4 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Toepasselijkheid van de Wpbr
 • Soorten beveiligingsorganisaties
 • Verplichtingen van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 • Overheidstoezicht
Module 5 Materieel strafrecht (2)
 • Veelvoorkomende misdrijven en casuïstiek
 • Aandachtspunten bij het doen van aangifte
 • Poging en voorbereidingshandelingen
 • Deelnemingsvormen
 • Strafuitsluitingsgronden
Module 6 Strafvorderlijke leerstukken
 • Principes van strafvordering
 • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 • Dwangmiddelen m.b.t. lichamelijke integriteit
 • Dwangmiddelen m.b.t. zaken en plaatsen
 • Schadeverhaal via het strafrecht
Module 7 Toegangsverlening en toegangsbeheersing
 • Tussentoets
 • Maatregelen in het belang van de orde
 • Weren van bezoekers en verblijfsontzeggingen
 • Vaststellen identiteit en vastlegging daarvan
 • Verboden toegang en erfafscheidingen
Module 8 Toegangsverlening en toegangsbeheer
 • Monitoren van toegang met camera's
 • Toegangsbeheersingssystemen en de WBP
 • Beheer en verkoop van gevonden voorwerpen
 • Als justitie iets wil weten
Module 9 Privacy (1)
 • Bronnen bescherming persoonlijke levenssfeer (o.a. Wet op de Ondernemingsraden)
 • Bronnen bescherming persoonsgegevens (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens)
 • Privacy en fysieke beveiligingstoepassingen
Module 10 Privacy (2)
 • Gegevensuitwisseling tussen bedrijven
 • Gegevensuitwisseling met de overheid
 • Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden
 • Zwarte lijsten/branche-waarschuwingssystemen
Module 11 Inleiding privaatrechtelijke leerstukken
 • Employmentscreening
 • Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid
 • Schadeverhaal op de fraudeur
 • Aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst
Module 12 Het onderzoeken van onregelmatigheden (1)
 • Privacygedragscode particuliere onderzoekers
 • Gerechtvaardigd belang voor onderzoek
 • Observatie en de verborgen camera
 • Interviewen van personen
Module 13 Het onderzoeken van onregelmatigheden (2) en afronding privaatrechtelijke stukken
 • Onderzoeken van vertrouwelijke communicatie
 • Privaat onderzoek en publieke follow up
 • Rechtmatig of onrechtmatig verkregen bewijs?
 • Het informeren van onderzochte personen
 • Proeftoets