Edu type:
Course or training
Location:
Deventer
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/11/2022
Study Load:
80 hrs
Duration:
10 weeks
More information

Description:

Terrorisme, fraude en cyber attack zijn slechts enkele security risico’s waaraan de kritische infrastructuur van een organisatie blootstaat. Van jou als security professional wordt verwacht dat je op systematische wijze deze in- en externe dreigingen kunt analyseren binnen de bedrijfsprocessen en infrastructuur. In deze module richt je je op het verwerven van deze competentie, met als beroepsproduct een security risk assessment. Je leert op een systematische manier te kijken naar security risico’s die de continuïteit van je organisatie moedwillig kunnen schaden. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

 

Wat kun je straks?

  • De bedrijfsprocessen van je organisatie analyseren en classificeren en met behulp van een afhankelijkheidsanalyse de kritische assets en processen in kaart brengen waarvan de bedrijfscontinuïteit afhankelijk is.
  • De typen opponenten en hun ongewenste activiteiten analyseren en classificeren en met behulp van een dreigingsanalyse de belangrijkste dreigingen in kaart brengen.
  • Het weerstandsvermogen van je organisatie analyseren en classificeren, uitgaande van de dreigingsanalyse, en een kwetsbaarheidsanalyse opstellen met de belangrijkste kwetsbaarheden.
  • Op grond van de voorgaande analyses (afhankelijkheden, dreigingen en weerstand) een risk assessment uitvoeren, waarmee de securityrisico’s voor je organisatie worden geanalyseerd en deze vervolgens presenteren in een risicoregister. 
  • Afgeleid van het risicoregister een set aan security doelstellingen formuleren, die voor je organisatie behulpzaam zijn bij het selecteren en ontwerpen van security maatregelen.