[For Engelish text see below]

 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en heb je ervaring in, affiniteit met en/of kennis van de wereld van Security & Riskmanagement? Als het antwoord op één van deze vragen ja is, dan ben je op de juiste weg.

 

Fortress draagt actief bij aan een veiliger samenleving door een fundamentele rol te spelen in de professionalisering van het vakgebied Security & Risk. We doen dit door het samenbrengen, ontwikkelen en delen van kennis, het aanbieden van personeelsdiensten en het verzorgen van opleidingen in het Security & Risk domein. Fortress bemiddelt professionals op HBO en academisch niveau in zowel de private als de publieke sector binnen Security & Risk. Daarnaast ontwikkelt Fortress opleidingen op maat voor organisaties die een opleidingsvraagstuk hebben op het gebied van Security & Riskmanagement. Fortress zorgt op die manier voor de juiste professional met de juiste kennis op de juiste plek.

 

Bij Fortress spelen we elke dag weer een belangrijke rol in de succesvolle toekomst van bedrijven en individuen. Wij steken veel tijd in het doorgronden van de werkelijke behoeftes van onze opdrachtgevers, door met hen in gesprek te gaan over de uitdagingen die zij hebben. Samen met hen kijken wij naar welke mensen en welke kennis en vaardigheden nodig zijn om hun ambities te verwezenlijken. Met die informatie gaan wij gericht op zoek naar de juiste persoon op de juiste plek. Daarnaast spreken wij dagelijks kandidaten die klaar zijn voor een nieuwe uitdaging. Wij proberen te achterhalen waar hun talenten liggen, welke organisatie en rol bij hen past en waar ze energie van krijgen. Het bij elkaar brengen van het juiste talent voorzien van de juiste kennis en vaardigheden en de juiste uitdaging bij het juiste bedrijf is het mooiste wat er is.

 

Bij Fortress werken we met een enthousiast en professioneel team, waarin we samenwerken en elkaar stimuleren het beste uit onszelf te halen.  Met een groot netwerk binnen en kennis van de Security & Riskbranche en een grote betrokkenheid bij zowel de klant als de kandidaat maken we de wereld elke dag een beetje veiliger.

 

Fortress is actief binnen de kerngebieden Physical Security, IT Security en Fraud & Investigations, met vestigingen in Naarden-Vesting en op de HSD campus in Den Haag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.fortressgroup.nl of neem contact op via [email protected].

 

[ENGLISH]

 

Are you ready for a new challenge and do you have experience, affinity with and / or knowledge of the world of Security & Risk Management? If the answer to any of these questions is yes, then you are on the right path.

 

Fortress actively contributes to a safer society by playing a fundamental role in the professionalization of the field of Security & Risk. We do this by bringing together, developing and sharing knowledge, providing staffing solutions and developing training courses in the Security & Risk domain. Fortress mediates professionals at college and university level in both the private and public sectors within the Security & Risk. In addition, Fortress develops customized training for organizations that have an education need in the field of Security & Risk Management.

 

At Fortress we contribute every day to the future success of companies and individuals. We spend a lot of time in understanding the real needs of our clients, by entering into conversation with them about the challenges they have and determining which people, knowledge and skills they need to achieve their ambitions. With this information, we will actively look for the right person for the role. In addition, we speak to new candidates every day who are ready for a new challenge. We find out where their talents lie, what organization and role suits them and where they get energy from.

 

At Fortress, we work with an enthusiastic and professional team, encouraging each other to get the best out of ourselves. With a large network in and knowledge of the Security & Risk Industry and a strong commitment to both the client and the candidate, we make the world a little safer every day.

 

Fortress is active in the core areas Physical Security, IT Security and Fraud & Investigations, with offices in Naarden-Vesting and the HSD campus in The Hague.

 

More information

For more information, please visit www.fortressgroup.nl or contact us via [email protected]

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close