Missie

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en wij adviseren de betrokken bestur​en. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

 

Visie

De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen de reden om continu te werken aan het stabiliseren en (waar nodig) verhogen van het veiligheidsniveau. Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze deskundigheid over en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken. 

 

werken bij

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) biedt u een afwisselende baan binnen een professionele, inspirerende en informele werkomgeving. Voelt u zich betrokken bij een veilig en voorbereid Nederland? Wij bieden een concurrerend salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de kans om gerichte cursussen en opleidingen te volgen.

Closed Jobs & Internships by Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)