Conferentie Nederland Digitaal

16-19
Mar
Date:
16 March 2020 - 19 March 2020
Location:
Groningen
Organised by:
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Smart Industry, ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De tweede Conferentie Nederland Digitaal wordt van 16 tot en met 19 maart 2020 gehouden in Groningen. De eerste conferentie was in maart 2019 in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen.

 

Conferentie als katalysator

Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Om de kansen die dit biedt te benutten en uitdagingen van deze transformatie aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het kabinet heeft daarom het initiatief genomen tot de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. De Conferentie Nederland Digitaal brengt partijen bij elkaar en is een katalysator voor samenwerking. Hiermee geven we een impuls aan de uitvoering en doorontwikkeling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

 

Meer informatie? Klik hier.