Bestuurlijk Overleg Cyberweerbaarheid MKB

31
May
Date:
31 May 2024
Time:
13:00 - 14:00 hrs
Location:
De Haagse Lobby, Den Haag
Organised by:
Provincie Zuid-Holland in samenwerking met gemeente Den Haag en HSD.

Cybercriminaliteit is helaas een groeiende dreiging die flinke schade kan veroorzaken bij personen, bedrijven en binnen ketens. Ook bij het mkb in uw gemeente. Het is daarom van belang om het mkb te ondersteunen bij cyberweerbaarheid en op deze manier de economische continuïteit te waarborgen. In het kader hiervan is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met gemeente Den Haag en HSD.

 

Het is een gezamenlijke opgave om bedrijven in Zuid-Holland veilig digitaal te kunnen laten ondernemen. Als bedrijf zelf, maar ook binnen de keten. Onderzoek en de praktijk wijzen uit dat veel bedrijven nog een verbeterslag moeten maken en dat daarbij leren van en samenwerken met elkaar cruciaal is. De provincie, gemeente Den Haag en diverse partners werken samen aan het cyberweerbaar maken van de regio. 

 

Doel van de bijeenkomst is om de samenwerking verder te versterken, versplintering tegen te gaan en de impact van bestaande en toekomstige initiatieven in de regio Zuid-Holland te vergroten.