Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6), Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Published:
12/04/2023
Status:
Open
Apply before:
30/06/2023
Hours p/wk:
36
More information

Description:

Voor de nieuwe nationale cyberorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid zoeken we een ervaren Transitiemanager.

 

De rijksoverheid vervult een regierol bij een veilige digitale infrastructuur en een cyberweerbare samenleving en is verantwoordelijk voor het bevorderen van de digitale veiligheid door (rand)voorwaarden te creëren waarbinnen alle organisaties en bedrijven in Nederland hun digitale weerbaarheid op orde kunnen brengen en houden en waarbinnen grotere en deskundiger organisaties, kleinere en minder deskundige organisaties helpen.

 

Het Nationaal Cybersecurity Center (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP) van het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties (EZK), vervullen op dit moment een centrale rol in de uitvoering van deze overheidstaak.

 

Om versnippering in het stelsel tegen te gaan, heldere aanspreekpunten en centrale regie te creëren, als ook om overheidsmiddelen en schaarse deskundigheid zo efficiënt mogelijk in te zetten is besloten deze organisaties samen te voegen tot een nieuwe nationale cybersecurityorganisatie (hierna: nieuwe organisatie) onder eigenaarschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Gezien de omvangrijke en bestuurlijk complexe gezamenlijke veranderopgave wordt een gezamenlijk transitieprogramma vormgegeven: Next. Dat programma omvat de samenvoeging van organisaties maar dus ook de uitbreiding en verzwaring van taken in relatie tot nieuwe wetgeving en de nieuwe strategie.

 

Hoofdtaak

Als Transitiemanager ga je het transitietraject van de nieuwe organisatie coördineren en daarover afstemming plegen met andere NLCS- en wetgevingstrajecten, met de opdrachtgevers, stakeholders en netwerkpartners. Hierbij word je ondersteund door de programmaorganisatie, voornamelijk bestaande uit medewerkers van CSIRT-DSP, DTC en NCSC en in tweede lijn ook beleidsmedewerkers van de NCTV en EZK/Directie Digitale Economie.

 

Een uitgebreider profiel en de opdracht van de Transitiemanager is op te vragen bij de contactpersoon voor deze vacature.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau gekoppeld aan visie en strategische denkkracht.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit in combinatie met ervaring in een vergelijkbare context.
 • Aantoonbare ervaring met visievorming en uitvoering van organisatieontwikkeling, samenvoegingen en met gevoelige verander-/ontwikkeltrajecten
 • Ervaring als (verander)manager in een uitvoeringsorganisatie.

 

Profiel

 • Je hebt een sterk ontwikkeld conceptueel denkvermogen en bent in staat om op metaniveau situaties en processen te overzien. Tegelijkertijd moet je ook zicht hebben en om kunnen gaan met de onderliggende verhoudingen en dynamieken in de betrokken organisaties, die van grote invloed zijn op het slagen van de transitie.
 • Je regisseert, faciliteert en ontwerpt het veranderprogramma, zet vervolgens aan tot ontwikkeling, initiatief en samenwerking en stuurt hier integraal op.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en genuanceerd en je bent je bewust van de verschillende rollen die eenieder heeft in het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel en de belangen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgevende ministeries.
 • Daarbij bewaak je ook dat sterke kanten in werkwijzen en culturen van de samen te voegen organisaties behouden blijven en dat medewerkers van alle organisaties ruimte krijgen om eigen inbreng te hebben in de nieuwe organisatie.
 • Je investeert samen met opdrachtgevers en DTC en NCSC in een constructief en frequent eigenaren, opdrachtgevers en opdrachtnemersoverleg over de transitie.
 • Je organiseert integraliteit, samenhang en samenwerking met het publiek-private stelsel en netwerk van het NCSC/DTC en CSIRT-DSP, voor de toekomstige samengevoegde nieuwe organisatie
 • Je stuurt het programmateam aan en bereidt de diverse relevante bestuurlijke gremia die onderdeel vormen van de governance van het verandertraject voor. 

Eigenschappen en competenties 

Je hebt een krachtige persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht. Je bent een verbinder en een bruggenbouwer en je bent in staat om de complexe vraagstukken te overzien en hierop te sturen. Hierbij is draagvlak creëren bij alle partijen en betrokkenen, extern en intern van groot belang.

 

Daarnaast gelden de volgende eigenschappen:

 • Strategisch & analytisch
 • Besluitvaardig & resultaatgericht
 • Politiek-bestuurlijk sensitief & omgevingsbewust
 • Soepel schakelend & sociaal vaardig
 • Ontwikkelingsgericht & oplossingsgericht
 • Relativerend & humor
 • Verbindend & communicatief
 • Rolvast & gestructureerd
 • Coachend & (zelf)reflectief

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau
 • Maandsalaris: Min €5984 - Max €8408