Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren vernetwerkter en internationaler en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische…


De opdracht:
De Koninklijke Marechaussee (KMar) vervult een unieke rol in de opsporing onder andere door haar werk aan de grens, in samenwerking met partners zoals de Politie, de Douane en de FIOD. Om die rol te kunnen blijven vervullen in een sterk gedigitaliseerde opsporing is een goede informatievoorziening, zicht op technologische ontwikkelingen en ruimte voor innovatie essentieel. Het Cluster Informatievoorziening van de Staf van de KMar was op zoek naar een toekomstbeeld met handelingsperspectief om hier meer grip op te krijgen. PBLQ heeft de KMar geholpen door een toekomstverkenning uit te voeren van de opsporing op het vlak van behoeftes aan en ontwikkelingen op het gebied van informatie, technologie en innovatie.


Aanpak:
Met een brede inventarisatie middels ruim veertig interviews zijn de ontwikkelingen en behoeftes in kaart gebracht. Hiervoor zijn mensen binnen de KMar gesproken: van de Staf in Den Haag tot aan de operatie bij de kazernes in het land. Ook zijn gesprekken gevoerd met organisaties daarbuiten, denk aan partners als het NFI, de Politie en TNO. Niet alleen de huidige situatie, juist ook de situatie in de toekomst en ontwikkelingen in criminaliteit en technologie zijn uitdrukkelijk meegenomen om een goed toekomstbeeld te kunnen schetsen. In deze opdracht is er ook een accent gelegd op innovatie, door met innovatoren binnen de organisatie te spreken en te kijken hoe innovaties die van belang zijn voor de opsporing beter kunnen worden ondersteund en opgeschaald. Na een interviewronde is er een workshop gehouden met diverse betrokkenen binnen de KMar, om resultaten te toetsen en aanvullende inzichten op te halen. Gecombineerd met documentanalyse is er uiteindelijk een eindrapport opgeleverd.

 

Resultaat:
Deze opdracht heeft een toekomstverkenning opgeleverd waar een breed scala aan personen een bijdrage aan heeft kunnen leveren én de komende jaren mee aan de slag kan met de gehele opsporing. Door een mix van praktijkervaring en kennis over ontwikkelingen in technologie en criminaliteit is er een gedeeld beeld ontstaan van de opsporing waar de KMar de komende jaren op kan inzetten. De toekomstverkenning bevat scenario’s met keuzes op het gebied van informatie, technologie en innovatie, en bijbehorende effectiviteit van de opsporing in het bestrijden van de criminaliteit. Nadrukkelijk is hierin ook de organisatie- en menselijke kant meegenomen, naast de informatie- en technologiecomponent.

 

Waarom PBLQ:
PBLQ vormt in dit soort opdrachten de verbindende schakel tussen bestuur en beleid aan de ene kant en de operatie aan de andere kant. Door onze expertise in het veiligheidsdomein weten wij ook wat er bij partners speelt. Bovendien begrijpen wij innovatieprocessen en kunnen wij helpen ruimte voor innovatie te creëren. In deze opdracht deed één collega van ons dit, maar dit doen wij zeker ook met meerdere collega’s in multidisciplinaire teams.

HSD Betrokken partners

PBLQ