Zoekwoorden:
Education Market, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Roosendaal
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
unknown
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Inhoud

Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriënteren als het gaat om kennis en vaardigheden (zoals werkmethodieken, programmeertalen en de diverse informatiesystemen en platformen waar de applicatie werkend moet zijn). Bovendien moet jij breed onderlegd zijn daar waar het gaat om de enorme diversiteit aan mogelijke applicaties waar je mee te maken krijgt.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van webbased applicaties, websites, toepassingssoftware, entertainmentsoftware en media-uitingen. Ondanks dat de applicatie- en mediaontwikkelaar zich voornamelijk zelfstandig richt op het realiseren van de applicatie moet je wel in staat zijn om samen te werken met andere disciplines, voornamelijk uit de design hoek. Gedurende het ontwikkelproces heb je bovendien regelmatig contact met de klant of opdrachtgever, wat specifieke eisen stelt aan jouw communicatieve vaardigheden. De applicatie- en mediaontwikkelaar werkt in de brede ICT-sector, maar ook in de creatieve sector. Het ontwikkelen binnen de ICT sector speelt zich af bij ICT-dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de mediabranche en de ICT-afdeling van andere bedrijven.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

 

Vervolg

Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.).

 

Startmaand

Augustus / september

 

Lesmethode

Wat leer je?

We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden .

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er ‘vakmanschap’ leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

 

Stage

Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

 

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

 

Certificaten

Optioneel MTA

 

Werkgebied

ICT bedrijven

 

Bijzonderheden

 

 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2019-2020 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.168,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 690,-
Leerjaar 2: ca. € 600,-
Leerjaar 3: ca. € 460,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

 

 

Contact

Contactpersoon: Mw. H. van der Putten
E-mail: h.vanderputten@rocwb.nl