Zoekwoorden:
Cyber, Security, Education Market
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Vlissingen
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
unknown
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Je ontwikkelt webbased applicaties, websites, mobiele applicaties, smart device applicaties, entertainmentsoftware of andere media-uitingen. Je zorgt ervoor dat de applicatie goed werkt, je helpt bij het testen en implementeren en je voert onderhoudsactiviteiten uit. Je hebt verstand van werkmethodieken, programmeertalen en de diverse informatiesystemen en platformen waar de applicatie werkend moet zijn. Je wordt voorbereid om samen te werken met ICT-beheerders, netwerkbeheerders, mediavormgevers, communicatieadviseurs en/of tekstschrijvers. Voordat je aan de slag gaat, luister je eerst goed naar je klanten zodat je precies oplevert wat zij willen. Je kunt dus goed samenwerken en luisteren, en je bent creatief. Je zet door tot je een goede oplossing hebt gevonden, en levert deze op volgens afspraak. Soms voer je onderhoud op bestaande applicaties uit.

 

Opbouw

Leerjaar 1: Het eerste leerjaar bestaat uit drie fasen. Het eerste semester (oriënterende fase en ontwikkelingsfase A) leer je de basisvaardigheden van een applicatieontwikkelaar.

Je krijgt les in databases, programmeren, software engineering 9ontwerpen) en projectmatig werken SCRUM. Je krijgt ook de Algemeen Vormende vakken Nederlands, rekenen/Wiskunde, Engels en Burgerschap Vitale dimensie (Gym). Verder krijg je ook Studieloopbaanbegeleiding.

In het tweede semester (ontwikkelingsfase B) werk je vooral in projecten. Je realiseert applicatie voor echte klanten en je verdient je in het vak van applicatieontwikkelaar. Je werkt samen met medestudenten uit verschillende leerjaren. Je krijgt ook nog steeds de algemeen vormende vakken.

 

Leerjaar 2: In het tweede leerjaar verdiep je je in het beroep van applicatieontwikkelaar. Je werkt in projecten en de lesstof krijg je in de vorm van vraaggestuurd onderwijs. D.w.z. jij geeft aan wat je nodig hebt en je krijgt daarin ondersteuning van de docenten. Je leert zelfstandig werken.

 

Leerjaar 3: In het derde leerjaar doe je je examen. Je werkt op dezelfde wijze als in het tweede leerjaar, maar inmiddels heb je al heel wat geleerd en kan je een demonstratie geven van je kennis en vaardigheden. Je toont aan dat je competent bent als startend beroepsbeoefenaar.

 

 

Keuzedelen 2019/2020
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

  • Frontend development
  • Special input - output
  • Verdieping software
  • Veilig programmeren
  • Mobile application development
  • Mediabeheer
  • Embedded design
  • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
  • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.