Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Breda
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
4800 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Opleidingsinformatie

Als Applicatie- en Mediaontwikkelaar bedenk en realiseer je webapplicaties, mobiele apps en desktop(computer) applicaties. Je bouwt daarbij een sterke basis op met verschillende programmeer- en opmaaktalen zoals C#, PHP, Javascript, HTML en CSS. 

 

Inhoud

Als Applicatie- en Mediaontwikkelaar bedenk en realiseer je webapplicaties, mobiele apps en desktop(computer) applicaties. Je bouwt daarbij een sterke basis op met verschillende programmeer- en opmaaktalen zoals C#, PHP, Javascript, HTML en CSS.

In het tweede jaar leer je werken met frameworks die in de beroepspraktijk worden gebruikt. Denk daarbij aan Laravel, Vue, React, Xamarin en Bootstrap. Een applicatie komt vaak vanuit de wens van een klant. Je leert tijdens deze opleiding hoe je de vraag van een klant om kan zetten naar een applicatie die aansluit op zijn/haar wensen. Je bent als Applicatie- en Mediaontwikkelaar meestal in teamverband aan de slag. Je leert daarbij verschillende projectmethodes aan die je kunt inzetten om je applicaties te ontwikkelen en samen te werken zonder dat je elkaars geschreven computercode in de weg zit.

Je houdt ook in de gaten of applicaties goed blijven werken en zorgt ervoor dat je het gebruik van je applicaties monitort. Alle applicaties die van jouw hand afkomen zijn uitvoerig getest en zo veilig mogelijk gemaakt.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

 

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar de opleiding HBO-Informatica. Of je kunt gaan werken bij een IT-bedrijf of bedrijven met een eigen IT-afdeling.

 

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden, waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een Proeve van Bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken, individueel én in groepsverband, een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 16 studenten, waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 4800.

 

Stage

Bij de voltijds (BOL)-opleiding loop je twee keer stage (BPV). De eerste keer is in periode 3 en 4 van het tweede schooljaar. De tweede keer is in periode 1 en 2 van het derde schooljaar. Je kunt bij het zoeken en vinden van een stageplaats ondersteund worden door een stagecoördinator.

 

Competenties

Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
• Bereidt de realisatie voor 
• Levert een bijdrage aan het ontwerp 
• Levert een bijdrage aan het projectplan 
• Stelt de opdracht vast 

Realiseert en test (onderdelen van) een product 
• Realiseert (onderdelen van) een product 
• Test het ontwikkelde product 

Levert een product op 
• Evalueert het opgeleverde product 
• Levert het product op 
• Optimaliseert het product 

Onderhoudt en beheert de applicatie 
• Beheert gegevens 
• Onderhoudt een applicatie

 

Klik hier voor meer informatie.